Krog žalovanja

mourning_angel_wallpaper_35d79

Dr. Elisabeth Kübler-Ross (1926-2004), psihiatrinja, humanitarna delavka, učiteljica, avtorica in pionirka skrbi za umirajoče, je znana po petih stopnjah žalovanja ali po »krogu žalovanja«, ki same po sebi niso proces, ampak bolj okvir. Vsi ljudje nimajo izkušnje vseh petih stopenj, ker so npr. prehodi med stopnjami bolj kot napredovanje naraščanje in upadanje. Stopnje niso linearne, ne doživljamo jih enako. Žalovanje in drugi odzivi na čustveno travmo so individualni podobno kot prstni odtisi. Model kaže na to, da ima vsak svojo individualno pot žalovanja. Je način razlage kako in zakaj »čas zdravi« in kako »gre življenje naprej«. Soočanje s svojim žalovanjem ali žalovanjem drugih je lažje, kadar smo seznanjeni s čustvi žalujočih.

S petimi stopnjami žalovanja se je Kübler-Rossova osredotočila na smrt. Krog žalovanja lahko uporabimo tudi kot vpogled v razumevanje čustvenih odzivov na osebne travme in spremembe kot so npr. izguba dela, kazni, kriminal, telesne poškodbe, finančne težave, prekinitve medsebojnih odnosov …

Stopnje Razlaga
Zanikanje Z zanikanjem zavedno ali nezavedno odklanjamo dejstva, informacije, realnost itn., ki so povezana z določeno situacijo. Zanikanje je obramben in zelo naraven odziv. Nekateri ljudje lahko ostanejo na tej stopnji, ko se soočajo s travmatsko spremembo tako, da jo ignorirajo. Smrti se ni preveč enostavno mogoče izogniti ali se ji v nedogled izmikati
Jeza Jeza se lahko izraža na različne načine. Ljudje, ki so čustveno vznemirjeni, so lahko jezni nase in/ali na druge, še zlasti na njim najbližje. Poznavanje tega nam pomaga, da se lahko od tega oddaljimo in ne sodimo, ko doživljamo jezo nekoga, ki je zelo vznemirjen.
Pogajanje Za ljudi, ki se soočajo s smrtjo, stopnja pogajanja tradicionalno pomeni pogajanje z bogom, v katerega oseba veruje. Ljudje, ki se soočajo z blažjimi travmami se lahko pogajajo ali iščejo kompromis. Npr. »Sva še lahko prijatelja?«, ko doživljajo ločitev. Pogajanje le redko prinese sprejemljivo rešitev, še posebej kadar gre za vprašanje življenja ali smrti.
Depresija Depresija tudi pripravlja na žalovanje. Na nek način je generalka za »posledico«, čeprav ta stopnja pomeni različne stvari, kar je odvisno od tega koga vključuje. Je neke vrste sprejetje čustvene navezanosti. Naravno je čutiti žalost, obžalovanje, strah, negotovost itn. Je znamenje, da je oseba začela vsaj sprejemati realnost.
Sprejetje Tudi ta stopnja je odvisna od položaja, v katerem se oseba nahaja. Širše gledano je znamenje, da je prišlo čustvene nenavezanosti in objektivnosti. Umirajoči ljudje lahko vstopijo v to stopnjo veliko prej kot tisti, ki jih pustijo za seboj in bodo morali prav tako preiti svoje individualne stopnje soočanja z žalovanjem.

Več …

Po članku elisabeth kübler-ross – five stages of grief povzela mag. s. Polonca Majcenovič.

Dr. Elisabeth Kübler-Ross (1926-2004), psihiatrinja, humanitarna delavka, učiteljica, avtorica in pionirka skrbi za umirajoče, je znana po petih stopnjah žalovanja ali po »krogu žalovanja«, ki same po sebi niso proces, ampak bolj okvir. Vsi ljudje nimajo izkušnje vseh petih stopenj, ker so npr. prehodi med stopnjami bolj kot napred

Dr. Elisabeth Kübler-Ross (1926-2004), psihiatrinja, humanitarna delavka, učiteljica, avtorica in pionirka skrbi za umirajoče, je znana po petih stopnjah žalovanja ali po »krogu žalovanja«, ki same po sebi niso proces, ampak bolj okvir. Vsi ljudje nimajo izkušnje vseh petih stopenj, ker so npr. prehodi med stopnjami bolj kot napredovanje naraščanje in upadanje. Stopnje niso linearne, ne doživljamo jih enako. Žalovanje in drugi odzivi na čustveno travmo so individualni podobno kot prstni odtisi. Model kaže na to, da ima vsak svojo individualno pot žalovanja. Je način razlage kako in zakaj »čas zdravi« in kako »gre življenje naprej«. Soočanje s svoji žalovanjem ali žalovanjem drugih je lažje, kadar smo seznanjeni s čustvi žalujočih.

S petimi stopnjami žalovanja se je Kübler-Rossova osredotočila na smrt. Krog žalovanja lahko uporabimo tudi kot vpogled v razumevanje čustvenih odzivov na osebne travme in spremembe kot so npr. izguba dela, kazni, kriminal, telesne poškodbe, finančne težave, prekinitve medsebojnih odnosov …

Stopnje Razlaga
Zanikanje Z zanikanjem zavedno ali nezavedno odklanjamo dejstva, informacije, realnost itn., ki so povezana z določeno situacijo. Zanikanje je obramben in zelo naraven odziv. Nekateri ljudje lahko ostanejo na tej stopnji, ko se soočajo s travmatsko spremembo tako, da jo ignorirajo. Smrti se ni preveč enostavno mogoče izogniti ali se ji v nedogled izmikati
Jeza Jeza se lahko izraža na različne načine. Ljudje, ki so čustveno vznemirjeni, so lahko jezni nase in /ali na druge, še zlasti na njim najbližje. Poznavanje tega nam pomaga, da se lahko od tega oddaljimo in ne sodimo, ko doživljamo jezo nekoga, ki je zelo vznemirjen.
Pogajanje Za ljudi, ki se soočajo s smrtjo, stopnja pogajanja tradicionalno pomeni pogajanje z bogom, v katerega oseba veruje. Ljudje, ki se soočajo z blažjimi travmami se lahko pogajajo ali iščejo kompromis. Npr. »Sva še lahko prijatelja?«, ko doživljajo ločitev. Pogajanje le redko prinese sprejemljivo rešitev, še posebej kadar gre za vprašanje življenja ali smrti.
Depresija Depresija tudi pripravlja na žalovanje. Na nek način je generalka za »posledico«, čeprav ta stopnja pomeni različne stvari, kar je odvisno od tega koga vključuje. Je neke vrste sprejetje čustvene navezanosti. Naravno je čutiti žalost, obžalovanje, strah, negotovost itn. Je znamenje, da je oseba začela vsaj sprejemati realnost.
Sprejetje Tudi ta stopnja je odvisna od položaja, v katerem se oseba nahaja. Širše gledano je znamenje, da je prišlo čustvene nenavezanosti in objektivnosti. Umirajoči ljudje lahko vstopijo v to stopnjo veliko prej kot tisti, ki jih pustijo za seboj in bodo morali prav tako preiti svoje individualne stopnje soočanja z žalovanjem.

Več: http://www.ekrfoundation.org/

ovanje naraščanje in upadanje. Stopnje niso linearne, ne doživljamo jih enako. Žalovanje in drugi odzivi na čustveno travmo so individualni podobno kot prstni odtisi. Model kaže na to, da ima vsak svojo individualno pot žalovanja. Je način razlage kako in zakaj »čas zdravi« in kako »gre življenje naprej«. Soočanje s svoji žalovanjem ali žalovanjem drugih je lažje, kadar smo seznanjeni s čustvi žalujočih.

S petimi stopnjami žalovanja se je Kübler-Rossova osredotočila na smrt. Krog žalovanja lahko uporabimo tudi kot vpogled v razumevanje čustvenih odzivov na osebne travme in spremembe kot so npr. izguba dela, kazni, kriminal, telesne poškodbe, finančne težave, prekinitve medsebojnih odnosov …

Tagged on:
Call Now Button