Reference: Kornelija Ferčak Folnovič

Odmevi uporabnikov

2024

 • mag. Kornelija Ferčak Folnovič, Najina rast v odnosu, priprava na zakon, Maribor, enkrat na mesec
 • mag. Kornelija Ferčak Folnovič, Najina rast v odnosu, priprava na zakon, Slovenska Bistrica

Udeležba:

 • The 12th Annual Conference of Europe’s Sciences and Arts Leaders and Scholars: It’s About People 2024: In Sevice of Sustainability and Dignity,  European Acadamy of Sciences and Arts, Alma Mater Europaea, 8-13 March 2024
 • Spletno predavanje: Helping Others Navigate Grief (Trauma and Grief), 7. 3. 2024
 • Spletni večer z naslovom Individualne učne potrebe v superviziji, Julija Pelc, DSCOS, 14. 2. 2024
 • 2. Vilina spletna konferenca: Ti si ta, ki ima moč. Medvrstniško nasilje, kako ga prepoznati in kako ukrepati, 12. 1. 2024

2023

 • mag. Kornelija Ferčak Folnovič, Najina rast v odnosu, priprava na zakon, Maribor, enkrat na mesec
 • mag. Kornelija Ferčak Folnovič, Najina rast v odnosu, priprava na zakon, Slovenska Bistrica
 • mag. Kornelija Ferčak Folnovič in mag. Polonca Majcenovič: Izobraževanje za Karierni center UM: Osnove terapevtskih pristopov pri podpori posebnim skupinam študentov, 5. 10. 2023, Maribor
 • mag. Kornelija Ferčak Folnovič, Delavnica asertivne komunikacije, Moč pogovora v odnosu, oktober 2023

 

Udeležba:

 • Janina Fisher’s Certified Clinical Trauma Professional Training Level 1 (CCTP): Working with the Neurobiological Legacy of Trauma, PESI, november 2023
 • Spletni seminar: 2­Day Certification Training: Treating Anxiety Disorders in Children & Adolescents, PESI 28., 29. 11. 2023
 • Spletni seminar: Helping Anxious Families, PESI, 29. 11. 2023
 • Spletni XV. študijski dan Združenja zakonskih in družinski terapevtov Slovenije, Problematika zakonske ureditve psihoterapije v Sloveniji – trenutno stanje in nekatere dileme, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 18. novembra 2023,
 • Strokovno srečanje: Skupaj s starši do duševnega zdravja otrok in mladostnikov. 11. 10. 2023, NIJZ OE Maribor (spletna izvedba) (Kornelija Ferčak Folnovič, Kristina Šumak, Monika Vuk)
 • Strokovni posvet: Izzivi alkohola, 28. 9. 2023, Društvo Projekt Človek – Sprejemni center Ruše, Bistrica ob Dravi (Kristina Šumak, Kornelija Ferčak Folnovič, Monika Vuk, Sanja Sovec)
 • Mednarodna znanstvena konferenca: Dinamika alkoholizma in zasvojenosti ter družinsko življenje: Teorija, raziskovanje in dobre prakse. 12. 5. 2023, Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta.

 

2022

 • mag. Kornelija Ferčak Folnovič, Najina rast v odnosu, priprava na zakon, Maribor, enkrat na mesec
 • mag. Kornelija Ferčak Folnovič, Najina rast v odnosu, priprava na zakon, Slovenska Bistrica

 

Udeležba:

 • Spletna konferenca: Če prijaviš, lahko ustaviš. Lunina vila, inštitut za zaščito otrok, 8. 12. 2022
 • Spletni seminar: Clinical Supervision Series, The George Washingthon University (11.3.2022-20.11.2022)
 • Skrb za osebnostno rast strokovnjakov za pomoč ljudem v stiski, Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, Maribor, 25. 10. 2022
 • Spletno predavanje in strokovna razprava z okroglo mizo o vzgojno-izobraževalnem sistemu v Sloveniji: Logopedagogika, holistično-vzgojno-izobraževalni proces za 21.stoletje, 28. 9. 2022
 • 4. strokovna konferenca Center Šteker, Maribor: Raba zaslonskih tehnologij med mladimi, Maribor, 27. 9. 2022
 • Mednarodna spletna konferenca Happily Family: Mindful Parenting of High Needs Kids,  7. – 12. 5. 2022
 • Spletna delavnica: Moč pogovora-šibkost stigme, 16. 3. 2022
 • Spletno predavanje: Čustva in razvojne potrebe otrok v vrtcih,  Mala modra akademija, 28. 2. 2022
 • 8. Mednarodno strokovno srečanje v organizaciji Društva za transakcijsko analizo Slovenije – Sloventa: “Od nasilja k dostojanstvu”, 4. in 5. 2. 2022

 

2021

Udeležba:

 • Strokovni e-posvet z naslovom:»Nasilje nad starejšimi«, Društvo življenje brez nasilja, 6. 12. 2021
 • Spletno izobraževanje: Traumatic Wounds: A Brief Therapy Model For The Treatment Of Trauma, Janina Fisher, Ph.D., 20. in 21. 11. 2021
 • Strokovno izobraževanje za supervizorje: Metode in tehnike sistemske supervizije«, 3. 11. 2021, SZS
 • Spletno strokovno srečanje »Kaj lahko storimo za boljšo psihično odpornost v trenutnem svetu?,« 19. 10. 2021, NIJZ, območna enota Novo mesto
 • Spletni seminar: How to Work with Client´s Perfectionism, National Institut for the Clinical Application of Behaviour Medicine, 10. 5. 2021
 • Spletni XIII. študijski dan Združenja zakonskih in družinski terapevtov Slovenije, Izzivi terapevtskega dela na daljavo, 17. 4. 2021, Ljubljana

2020

 • mag. Kornelija Ferčak Folnovič, Najina rast v odnosu, priprava na zakon, Slovenska Bistrica, 9. 3. 2019
 • mag. Kornelija Ferčak Folnovič, Najina rast v odnosu, priprava na zakon, Maribor, enkrat na mesec

Udeležba:

 • Spletni seminar: Compassion Fatigue Certification Training for Healthcare, Menatal Health and Cading Professionals, 16. 12. 2020.
 • Seminar: Supervizija z uporabno digitalnih komunikacijskih orodij – skrb za etično in uporabno prakso. SZS Ljubljana, 15. 12. 2020.
 • Strokovni posvet: Epidemija in nasilje, Društvo življenje brez nasilja, Novo mesto, 10. 12. 2020
 • Mednarodna konferenca: Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja. Alma Mater Europae, 4. 12. 2020
 • Mednarodna konferenca: Understanding violence, theory, research, professional work and therapeutic practice. Univerza v Ljubljani: Teološka fakulteta in Frančiškanski družinski inštitut, 27. 11. 2020
 • Spletni seminar: The Challenge of Treating Complex PTSD, Psychotherapy Networker, 24. 11. 2020
 • Spletni seminar: Mastering the Anxiety Game: Teaching Clients to welcome Their Fears, 20. 11. 2020
 • Spletni seminar: Healing Grief anf Loss, Psychoteraphy Networker, 10. 11. 2020
 • XI. kongres zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo – Soočanje z izgubami in žalovanjem, Ljubljana: 6. in 7. 11 2020
 • Delavnica Aktivni odmor, 1. 10. 2020, Center za krepitev zdravja Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor

2019

 • mag. Kornelija Ferčak Folnovič, Najina rast v odnosu, priprava na zakon, Slovenska Bistrica, 10. 3. 2019
 • mag. Kornelija Ferčak Folnovič, Najina rast v odnosu, priprava na zakon, Maribor, enkrat na mesec

Udeležba:

 • IX. kongres ZDT, Preživeti v odnosih, 29. in 30. 3. 2019

Od meseca julija na materinskem in starševskem dopustu.

2018

 • mag. Kornelija Ferčak Folnovič, Biti ženska – dar od Boga, predavanje za ženske,  Maribor 11. 3. 2018
 • mag. Kornelija Ferčak Folnovič, Najina rast v odnosu, priprava na zakon, Slovenska Bistrica, 10. 3. 2018
 • mag. Kornelija Ferčak Folnovič, Najina rast v odnosu, priprava na zakon, Maribor, enkrat na mesec

Udeležba:

 • seminar: Kompetence supervizorja v teoriji in praksi, SZSLO, 17. 10. 2018
 • XI. študijski dan ZDT, Zakonske dolžnosti in obveznosti terapevtov, 13. 10. 2018
 • seminar: Nujna stanja v otroški in mladostniški psihiatriji, 18. 5. 2018, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
 • seminar: Varstvo osebnih podatkov pri delu psihoterapevta, Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, Ljubljana, 17. 5. 2018
 • IX. kongres ZDT, Preživeti v odnosih, 13. in 14. 4. 2018

 

2017

 • mag. Kornelija Ferčak Folnovič,  Otroci so dragoceni – oblikovanje otrokove samopodobe, CSD Lendava, december 2017
 • mag. Kornelija Ferčak Folnovič, Vikend za zakonce in otroke, Razvijanje otrokove samopodobe
 • mag. Kornelija Ferčak Folnovič in mag. Anja Mesarič, Samopodoba in čustva, delavnice za mladostnike, Srednja gradbena šola Maribor, maj 2017
 • mag. Kornelija Ferčak Folnovič, Vloga relacijske družinske terapije pri obravnavi družine z dinamiko zanemarjenosti, prispevek na VIII. kongresu zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, Ljubljana 2017
 • mag. Kornelija Ferčak Folnovič, Najina rast v odnosu, priprava na zakon, Slovenska Bistrica, 11. marec 2017
 • mag. Kornelija Ferčak Folnovič in mag. Polonca Majcenovič, Samopodoba in medosebni odnosi, delavnice za otroke, OŠ Angela Besednjaka, marec 2017
 • mag. Kornelija Ferčak Folnovič, Komunikacija v družini – novi izzivi in priložnosti, predavanje v Mariboru, 28. januar 2017
 • mag. Kornelija Ferčak Folnovič, Najina rast v odnosu, priprava na zakon, Maribor, enkrat na mesec

Udeležba:

 • X. študijski dan ZDT, Moja odgovornost – etično ravnanje, 23. 10. 2017, Ljubljana
 • program usposabljanja: Delo z ogroženimi otroki in mladostniki, 12. 9. 2017, SZSLO Ljubljana
 • dr. Leanne Campbell, Travma iz prespektive navezanosti (organiziral Vezal), 29. in 30. maj 2017
 • VIII. mednarodni kongres ZDT, Otrok in mladostnik na prelomu novih spoznanj, 7. in 8. 4. 2017

2016

 • Predavanje Relacijska družinska terapija – pomoč za bolj kakovostno življenje (Maribor, Botanični vrt), september 2016.
 • Odmik za ženske LJUBLJENA, Kančevci
 • Priprava na zakon NAJINA RAST V ODNOSU, Maribor

Udeležba:

 • Rim, Congress Attachment and trauma, Relationships and compassion, 23.-25. 9. 2016
 • SZSLO, Komunikacija s težavnimi otroki in mladostniki, 6. 12. 2016
 • VII. mednarodni kongres ZDT, Medsebojni odnosi in spremembe v terapiji 8. in 9. 4. 2016
 • CSD Maribor, strokovno srečanje Žrtve nasilja v družini potrebujejo sodelovanje vseh institucij in NVO, 11.2.2016

2015

 • Sveta Trojica: Mladostnik in vera I, predavanje za starše birmancev
 • Sveta Trojica:  Mladostnik in vera II, predavanje za starše birmancev
 • Dekanija Maribor: Najina rast v odnosu, priprava na zakon (1x mesečno en od petih večerov),
 • mag. Kornelija Ferčak, Družinski center mir: Ob krizi v krizo družinskih odnosov

2014

 • Dekanija Maribor: Najina rast v odnosu, priprava na zakon (1x mesečno en od petih večerov),
 • Maribor: Družina pred izzivi današnjega časa, predavanje za Društvo Samarijan
 • Kornelija Ferčak, Nasilje v družini in vloga relacijske družinske terapije v primeru pogojne obsodbe in varstvenega nadzorstva, prispevek na V. kongresu zakonskih in družinskih terapevtov z naslovom Odnosi na križišču sodobnega časa Ljubljana, 11. – 12. 4. 2014
 • Maribor: Večeri za starše

2013

 • Dekanija Maribor: Najina rast v odnosu, priprava na zakon (1x mesečno en od petih večerov),
 • Celje, Dom Boskov center: Praznovanje ob družinski mizi, predavanje za starše prvoobhajancev
 • Maribor, Večeri za starše mladostnikov
 • Maribor, Večeri za starše predšolskih otrok

2012

 • Ljubljana: predavanje za mamice Praznovanje adventa z otroki
 • Maribor: Večeri za starše predšolskih otrok
 • Maribor, Hiša otrok-vrtec Montessori: Iz malega raste veliko, predavanje za starše
 • Ankaran: Družinski odnosi-vir stresa?
 • Dekanija Maribor: Najina rast v odnosu, priprava na zakon (1x mesečno en od petih večerov)
 • Maribor, Hiša otrok-vrtec Montessori: O starševstvu

2010/11

 • mag. Kornelija Ferčak in mag. s. Polonca Majcenovič, Tesnoba v intimnem odnosu z vidika relacijsko družinske terapije, prispevek na devetih študijskih dnevih slovenske krovne zveze za psihoterapijo,  Rogla, 4. 4. 2011
 • CSD Ptuj: Predstavitev relacijsko družinskega terapevtskega pristopa
 • Maribor: Postavljanje meje, predavanje za pedagoge
 • Župnija Slovenj Gradec: delavnica za birmance Samopodoba in predavanje za starše Starši, zavetje mladostniku
 • RIS Dvorec Rakičan: Mednarodni znanstveni posvet/konferenca “Izzivi, pasti, težave sodobne družbe”: prispevek Medgeneracijski prenos emocionalnih vsebin v družini

2009/10

 • Samarijan: Medsebojni odnosi v družini (odprto predavanje)
 • Dekanija Maribor: Tečaj priprave na zakon (mesečno dve predavanji)
 • Petrovče: Otrok in sveto (predavanje za starše prvoobhajancev)
 • Župnija Slovenj Gradec: Znam reči ne (3 delavnice za birmance)
 • Vrtec Hiša otrok: Začutiti otroka, predavanje za starše
 • Borovnica: Vzgoja za vrednote (predavanje za starše)
 • Dekanija Maribor: tečaj priprave na zakon (v letu 2009 en večer, v letu 2010 dva večera mesečno)
 • Maribor: Šola za starše predšolskih otrok
 • Maribor: Šola za starše mladostnikov

 

2008/09

 • Petrovče: Čut za sveto pri otroku, predavanje za starše
 • Kančevci: Predavanje za starše prvoobhajancev
 • Črenšovci: Enostarševske družine, predavanje
 • Lendava: Medgeneracijsko sožitje, predavanje
 • Lendava, DOŠ II: Nasilje v šoli in družini, predavanje za starše
 • Maribor: Šola za starše
 • Murska Sobota, Vrtec Lavra: Partnerski odnos – podlaga za starševstvo
 • Murska Sobota, Vrtec Lavra: Odločilen čas za vzgojo
 • Ravne na Koroškem: Vzgoja za vrednote
Tagged on:
Call Now Button