Reference KM

2020

Udeležba

  • 6. strokovno srečanje z mednarodno udeležbo, Skupinsko delo v psihoterapiji, svetovanju in psihoedukaciji, 31. januar in 1. februar 2020, Sloventa, Ljubljana
  • vodja donacijske akcije 2020 Mir v družini

2019

  • Delavnica »Samopodoba in čustva«, delavnice za mladostnike, Srednja gradbena šola Maribor, november 2019.
  • Prostovoljno organizacijsko in strokovno delo na letovanju otrok na morju, Rdeči križ Slovenije (2019).

Udeležba

  • Opravljeno strokovno usposabljanje za prostovoljno delo na zdravstvenem in socialnem letovanju otrok, Rdeči križ Slovenije (2019).

2017

  • Prostovoljno delo v Društvu za pomoč in samopomoč na področju zasvojenost Zdrava pot Maribor. Sodelovanje pri pogovornih skupinah za obsojence, podpora in neformalno druženje z uporabniki (2016-2017).

2016

  • Prostovoljno delo v Društvu za pomoč in samopomoč na področju zasvojenost Zdrava pot Maribor. Sodelovanje pri pogovornih skupinah za obsojence, podpora in neformalno druženje z uporabniki (2016-2017). 

2015

  • Sodelovanje na projektu Po kreativni poti do praktičnega znanja z naslovom Strategije reševanja konfliktnih situacij v mladinskih domovih (2015).

Udeležba: 

  • VIII. študijski dan ZDT, Terapevt v svetu, 24. oktober 2015, Ljubljana 
  • VI. Mednarodni kongres ZDT, Kvaliteta (so)bivanja, 27. in 28. marec 2015
Tagged on:
Call Now Button