S. Veronika, hvala!

V mesecu avgustu se je od Družinskega centra mir poslovila ustanoviteljica centra, zakonska in družinska terapevtka, s. Veronika Verbič. Hvaležne smo ji za vso njeno strokovno delo, sodelovanje, ideje in spodbude, pripravljenost pomagati drugim in razdajanje pomoči potrebnim. Trinajst let njenega dela v Družinskem centru mir je prav gotovo pustilo sledi v veliko družinah, odnosih, življenju posameznikov. Vesele in hvaležne smo tudi za naše sodelavske odnose in da smo ob njej lahko osebnostno rasle.
s. Veroniki želimo obilo Božjega blagoslova pri njenem novem poslanstvu in se veselimo še kakšnega sodelovanja v prihodnosti.
sodelavke Družinskega centra mir

Duhovni vikend za ženske v Celju

Duhovni vikend za ženske z naslovom “Gospoda sem videla (prim. Jn 20,18)” bo v Celju od 16. do 18. novembra 2018.

V duhovnem vikendu za ženske se bomo udeleženke srečevale z Marijo Magdaleno. Ob odkrivanju nje kot “apostola apostolov” se bomo poglobile v svoj odnos z Bogom, umirile svoje vsakdanje poti in iskale poti vere, upanja in ljubezni v svojem vsakdanjem življenju.

Kdo je torej bila ta žena, se sprašuje ena od novinark, ki je napisala članek o Mariji Magdaleni? Mankajoča boginja v krščanskem panteonu? Skesana grešnica? Ženska, ki je Jezusu mazilila noge in jih brisala s svojimi lasmi? Jezusova najljubša učenka ali dolgo iskani ‘sveti gral’?

Eden od odgovorov je gotovo, da je bila žena, ki je v polnosti odgovorila na Božjo ljubezen in s pogumom ubesedila, kar je bilo pomembno ubesediti.

Duhovni vikend bo vodila mag. s. Polonca Majcenovič.

Prijave: s. Polonca ali 02 23 45 800 (telefonska tajnica) ali 070 597 899.

Utrinki iz preteklih vikendov za ženske:

pomlad 2018

jesen 2017


Ranljivost v odnosu


“Izbrati pogum in biti ranljiv, ne pomeni, da nas ni strah,

ampak pomeni, da smo dovolj pogumni, da ljubimo, kljub strahu in negotovosti.”

                                                                                                                           (Brene Brown)

                  

Ljudje smo ustvarjeni za odnose. Hrepenimo po bližini, povezanosti in vstopamo ter živimo v odnosih: družinskih,  partnerskih, prijateljskih …

Raziskave kažejo, da čutimo največ ljubljenosti, spoštovanja, bližine, zaupanja v globokih intimnih odnosih. Ranljivost je tista moč, ki omogoča povezanost, gradi zaupanje, ustvarja bližino in daje občutek pripadnosti. Biti ranljiv pomeni dovoliti si biti to kar si, v vsej svoji pristnosti. Pomeni biti pogumen in govoriti o sebi, svojih mislih, željah, sanjah, pa tudi o bolečini, negotovosti, strahu. Ranljivost pomeni: »Tukaj sem – z vsem kar sem, tudi z mojimi skrivnostmi, strahovi, negotovostjo. Bodi previden, vse to je dragoceno.« in vabi: »Vidim te, varno je, lahko z mano deliš vse kar doživljaš, tudi svoje strahove, skrivnosti …«

Veliko ljudi razume ranljivost kot nekaj šibkega in se zaradi strahu pred bolečino zavarujejo pred ranljivostjo, tako da ne govorijo o svojih čutenjih. Biti morajo »močni«, zato zaprejo vrata svojega čustvenega sveta in ne dovolijo bližine, saj  lahko boli. Če zapremo vrata in se zavarujemo pred ranljivostjo, se zavarujemo pred bolečino. Vendar pa zapremo vrata tudi ljubezni, intimnosti, povezanosti. Govoriti o sebi, odpreti svoje srce drugemu in dovoliti, da me spozna v moji globini ni enostavno in zahteva veliko truda in moči. Izkušnje iz preteklosti, ki so nas prizadele (konflikti, prelomljene obljube, nerazumevanje …) so ovira za ranljivost, saj prinašajo strah pred novo bolečino. Ranljivost je odprtost za izkušnje, ljudi, negotovosti in je včasih polna strahu, a vedno pogumna. Občasno nas zaboli, vendar pa je bolečina del vsakega odnosa.

V odnosu, ko zakonca, partnerja delita svoje misli, čutenja, doživljanja njuna ranljivost poglablja intimnost  in vodi do globlje čustvene povezanosti. Seveda, pa morata oba partnerja dati prostor svoji ranljivosti. Velikokrat to pomeni razvijati in učiti se novih veščin komunikacije v odnosu; govoriti o sebi, dati prostor drugemu in ga poslušati. Posebej v odnosih, kjer so prisotni nerazrešeni ali težki konflikti, nezaceljene rane ali bolečine, zamere in odtujenost je težko biti ranljiv in govoriti o sebi, slišati drugega. V takih primerih je priporočljiva strokovna pomoč zakonskega in družinskega terapevta, ki pomaga paru vzpostavljati nov način komunikacije, ustvarjati prostor za ranljivost in rast v odnosu.

mag. Kornelija Ferčak Folnovič, zakonska in družinska terapevtka

 

Literatura:

Brown, B. (2012). The Power of Vulnerability: Teachings on Authenticity, Connection, & Courage.

 

Terapevtska skupina za ženske

Ženska se po najnovejših odkritjih na stres odziva drugače kot moški. Namesto “beg ali boj” je njen odziv “neguj in zbližaj se”. Ena od oblik negovanja in zbliževanja je terapevtska skupina za ženske, v kateri so udeleženke druga drugi v pomoč. V skupini se je mogoče ob intenzivni osebnostni rasti učiti medosebnih odnosov, zaupanja in reševanja konfliktov. Največ udeleženkam pomeni zavedanje, da niso same, in da je skupina prostor, v kateri so lahko pristne in iskrene, saj je ena od prvih negovanih vrednot zaupanje.

Enkrat mesečno se zazremo v svoje celostno življenje, ovrednotimo svojo pot in se okrepimo za vsakdanje trenutke.

Prvi del srečanja namenimo osebnemu premišljevanju in molitvi, ki bo v letu 2018/2019 povezan s telesno samopodobo in doživljanjem telesa. Drugi del bo namenjen pogovoru ob izhodiščni temi odpuščanja.

Skupina je primerna za poročene in neporočene ženske, za študentke, za mame …

Čas srečanj: tretji ponedeljek v mesecu od 17.00 do 20.00.

V skupino se lahko vključite kadarkoli med letom, priporočamo pa vključitev septembra. Pred vključitvijo v skupino je osebni razgovor s terapevtko.

Kraj srečanj: prostori Družinskega centra mir.

Predlagan prispevek na srečanje je 15 EUR.

Vodi: mag. s. Polonca Majcenovič, zakonska in družinska terapevtka

Prijave: V skupini je od 5 do 10 udeleženk. Prijave zbiramo na telefonski številki: (02) 234 58 00, 070 597 899 ali elektronskem naslovu.


Z umetnostjo do osebnostne rasti

Družinski center mir in ART OF MY OWN, Kaja Lukač s.p. vabita na delavnice Z umetnostjo do osebnostne rasti.

Sprejmemo največ 10 udeležencev. Prijavite se lahko na celoten sklop delavnic.

Prijave sprejemamo do ponedeljka pred delavnico, torej dva dneva pred začetkom.

PRISPEVEK znaša 15 EUR na srečanje.

Informacije in prijave.: 070 597 899; elektronska pošta.

Predavanja s praktičnimi vajami potekajo v sklopu 8 srečanj v vnaprej dogovorjenih terminih oktobra in novembra 2018 ter januarja in februarja 2019, vsako drugo sredo od 17. do 20. ure, v prostorih Družinskega centra mir. Delavnice so bazirane kot predavanja z diskusijo ter s praktičnimi vajami, s katerimi pripomoremo h osebnostni rasti in odpiranju lastnih spodobnosti, dojemanja in raziskovanju svoje kreativnosti. Nadaljevanje delavnic je namenjeno praktičnemu pristopu ter izražanju v umetnosti. Namenjeno je odrasli publiki, predznanje ni potrebno. Projekt je zasnovala profesorica likovne umetnosti Kaja Lukač.


8. NOVODOBNO SLIKASTVO – iskanje ideje in bistva, 27. 3. 2019
V zadnjem sklopu delavnic bomo pogledali kaj se ustvarja danes, kaj je sodobna umetnost in
kaj novodobna umetnost. Zakaj je pogostno nerazumevana ter kaj lahko iz tega spoznamo
mi. Iskali bomo lastno izraznost ter posebnost v posameznikovi potezi.

Že izvedeno:

1. PRAZGODOVINA IN PRVINSKOST, 10. 10. 2018
Skozi prazgodovino se bomo posvetili simboliki in namenu jamskih poslikav ter ustvarjanju
majhnih figuric. Čemu so namenjeni, kako se mi povežemo z njimi, kaj za nas pomeni
nadnaravno. Z diskusijo se bomo pogovorili o naši podzavesti ter z likovnimi vajami iskali
prvinskost v sebi.


2. STARI EGIPT, GRKI IN RIMLJANI- Kaj nas učijo?, 24. 10. 2018
V vsem letih se njihovo dojemanje umetnosti ni spremenilo. Zakaj tako, zakaj ni bilo potrebe
po hitri spremembi? Kaj se lahko naučimo o njih? Pobrskali bomo o njihovem znanju, ki velja
še danes.


3. ZLATO, KALIGRAFIJA, BIZANTIN- pojem bogastva, 7. 11. 2018
O zgodovini zlate barve, potrebi po izkazovanju bogastva. Pogledali si bomo nekaj
najznamenitejših stvarin v času Bizantinca ter se posvetili tudi kaligrafiji in iluminaciji. Tudi v
praktičnem pristopu.

4. ROMANIKA IN GOTIKA – Iskanje svojega strahu, 21. 11. 2018
Romanika in gotika sta znani predvsem po arhitekturi. Pregledali bomo najbolj znane stavbe,
hkrati pa iskali pojem grotesknega v obdobju. Kdaj nam je nekaj »grdega« lahko všeč, kaj
nam vzbuja strah. Pregledali bomo kako sta se romanika in gotika kazali v Italiji, Franciji in
Nemčiji.

5. LEONARDO DA VINCI- Kako razvijati svoj potencial, 9. 1. 2019
Delavnica je osredotočena na njegovo dojemanje umetnosti in lepote. Na podlagi Slikarskega
triktata bomo spoznali kako je uril svoje sposobnosti in tudi sami poizkusili te vaje. Iskali
bomo kako sami lahko pripomoremo h razvoju svojega potenciala.


6. BAROK IN ROKOKO – malo kiča »paše«, 23. 1. 2019
Kdaj je kič sprejemljiv, zakaj nam nekaj kičastega sede in zakaj imamo do njega odpor. Kako
so v času baroka in rokokoja dojemali pojem lepega v primerjavi z današnjim časom.
Preizkusili bomo svoje meje okusnega kiča.

7. IMPRESIONIZEM – kako barva vpliva na nas, 6. 2. 2019
Ob impresionizmu bom spoznali pojem barve, kako na nas vpliva. Spoznali bomo, kako je do
impresionizma prišlo, kaj sam pojem impresije pomeni. Iskali bomo barve v nas ter se
povezali z znanimi slovenskimi impresionisti.


Call Now Button