Verbalno nasilje – ko besede bolijo

Avtorica: mag. Kornelija Ferčak Folnovič

Verbalno nasilje je oblika psihičnega nasilja. Velikokrat ga je težje prepoznati, ker ne pušča vidnih sledi oz. poškodb, vendar boli kot vse vrste nasilja; povzroča duševno bolečino in poškoduje samopodobo. Verbalno nasilje se lahko dogaja v družini, v partnerskih odnosih, na delovnem mestu, v šoli … Žrtve so ženske in moški, otroci, mladi in starejši. Če verbalno nasilje prepoznamo, lahko ukrepamo in ga ustavimo. V prispevku bomo pogledali več oblik nasilja, saj se terapevti pri svojem delu pogosto srečujemo z dejstvom, da je psihično, verbalno nasilje težko prepoznati, nekaterim se celo zdi del vsakodnevne komunikacije.

Nekatere oblike verbalnega nasilja so lažje prepoznavne:

 • grožnje: ustrahovanje s poškodovanjem, bolečino, izgubo;
 • obsojanje in kritiziranje: uporaba destruktivne kritike, ki prizadane;
 • obtoževanje in nalaganje krivde: prelaganje krivde za svoja občutja na druge;
 • nasilna jeza: kričanje, vpitje, preklinjanje;
 • poimenovanje z grdimi besedami, norčevanje: žaljenje in poniževalni vzdevki;
 • neprimerne šale: žaljiv humor na račun intelligence, osebnosti, sposobnosti, videza drugega, ki boli.

Nekatere oblike dosti težje prepoznamo, zato jih bomo malo podrobneje razložili:

 • molčanje, zavračanje pogovora in umikanje: nasilna oseba noče govoriti o določeni temi, z molkom kaznuje žrtev;
 • nasprotovanje: nasilna oseba nasprotuje vsemu, kar drugi reče, izziva in ustvarja napetost in konflikt zato je konstruktivna komunikacija nemogoča;
 • zavračanje, zanikanje čustev drugega, njihove resničnosti: nasilna oseba hoče žrtvi dopovedati, da njena čustva niso pomembna, da ne obstajajo, da si domišlja;
 • spreminjanje teme pogovora, prekinjanje pogovora: v pogovoru nasilna oseba spremeni temo ali prekinja, ne pusti do besede, zato se je težko ali nemogoče pogovarjati, dogovarjati;
 • minimaliziranje mnenja, čustev, doživljanja drugih: nasilna oseba razvrednoti mnenje, čustva drugega in s tem sporoča, da to kar drugi doživlja ni pomembno;
 • poniževanje, nespoštovanje mnenja drugega npr. Ne veš kaj govoriš.

Vsi ljudje imamo pravico, da živimo v varnih in zdravih odnosih, kjer so ljubezen, spoštovanje in čustvena podpora. Verbalno nasilje je potrebno ustaviti in poiskati pomoč. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da se psihično nasilje s časoma stopnjuje; postaja pogostejše in se pojavlja v težjih oblikah. Če je verbalno nasilje prisotno v partnerskem odnosu, je dobro skupaj poiskati pomoč, ustaviti nasilje in se učiti konstruktivne komunikacije. Z ustavitvijo nasilja, se odnos počasi izboljša, je pa nujno potrebno, da oba partnerja delata na sebi in sta pripravljena spreminjati sebe. Odnosi, kjer ni nasilja, so prostor, kjer lahko rastemo.

Vir: Verbal Abuse You May Not Recognize

Tagged on:
Call Now Button