Razumevanje travme II.

Prejšnjič smo se posvetili obremenjujočim izkušnjam iz otroštva ter odkritim in prikritim travmam. 

Tokrat bomo kaj več izvedeli o pomenu konteksta ali sobesedila, v primeru travme gre za okoliščine. Zakaj so okoliščine tako pomembne? Dve osebi lahko doživita isti dogodek na različne načine. Ne gre pozabiti, da ima genetika tudi svojo vlogo pri doživljanju travme. Podobno kot so za naše telo pomembne potrebe po hrani in vodi, so pomembne tudi čustvene potrebe. Ne gre toliko za preživetje, ampak za zdravo življenje. Od tega je odvisna naša psihična odpornost, ko nas sicer težke stvari ne prizadenejo preveč. In to so pomembne okoliščine travme.

Osnovne potrebe so potrebe po MEJAH, VARNOSTI in LJUBEZNI.

MEJE se v odraslosti kažejo v sposobnosti odločanja. Če rečemo ne, to pomeni ne. To velja za vedenjske vzorce. Sami sebi lahko rečemo, da se ne bomo vedli na ta in ta način, in se odločimo na kakšen način se bomo vedli. Zdrave meje nam pomagajo graditi zdrave odnose. Podobno kot poznamo fizične meje, poznamo psihične meje.

VARNOST

Dojenček se ob umirjenem živčnem sistemu svojih skrbnikov umiri. Temu rečemo regulacija. Kadar tega ni, se ne naučimo kako naj se samoreguliramo. Iz okolja dobimo veliko dražljajev, na katere se samo odzivamo, ne da bi znali umirjeno odgovoriti na te izzive. Lahko se nam zgodijo različne stvari, samo se lahko vedno znova sočutno vrnemo v notranje ravnotežje in mir.

LJUBEZEN

Skrbniki so na razpolago, se odzivajo, odgovarjajo na naše potrebe. Ne gre za to, da bi otrok vladal domu, ampak za sočutno ravnanje z otrokom. Brez tega otrok ne dobi občutka, da je ljubljen. Odnos skrbnikov do nas v otroštvu pomembno vpliva na to, kakšen odnos bomo imeli do sebe v odraslosti. Kadar ravnamo s sabo grobo ali smo na kakršenkoli način do sebe neizprosni, se lahko vprašamo kako so ravnali z nami v otroštvu.

Starši, ki so odraščali v povojnem času, so doživljali veliko discipliniranja, ampak ni bilo dovolj prostora za odnose, v katerih bi se počutili ljubljene.

Te tri potrebe določajo kako se odzivamo na dogodke in kakšen odnos imamo do sebe.

S temi uresničenimi potrebami smo psihično odporni. O temi psihične odpornosti lahko prisluhnemo petim epizodam podkasta v letu 2022. Če bi želeli več vedeti o tem, kaj je psihična odpornost in kako jo okrepiti, bi vam znalo poslušanje teh epizod priti. Te povezave so zapisane v prispevku na spletni strani.

Kot odrasli nismo več odvisni od drugih podobno kot smo v otroštvu, in se lahko naučimo negovati te vire in sposobnosti v sebi. To je ena od pridobitev, kadar začnemo razvozlavati travmo. Zaživimo lahko svoj potencial, in nas pretekle travme ne omejujejo več.

Vzemimo si čas za osebno delo. Ustavili se bomo ob nekaj vprašanjih, ki so povezana z osnovnimi čustvenimi potrebami. 

Vaja je v podkastu.

V otroštvu smo odvisni od naših primarnih skrbnikov, ki bodo zadovoljili te naše potrebe. Kot odrasli se lahko naučimo, kako to narediti sami in tudi kako naj se prepustimo drugim, ko dovolimo, da nam pridejo naproti.

Call Now Button