Program mir – psihosocialna pomoč za otroke, mladostnike in njihove družine

Program  je namenjen otrokom in mladostnikom, ki imajo:

 • različne čustvene in vedenjske težave,
 • nizko samopodobo in nizek občutek lastne vrednosti,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave pri rešavanju problemov,
 • izkušnje rejništva …

V program se lahko vključijo tudi družine, ki se srečujejo s stisko otroka/mladostnice/mladostnika, rejniške družine, ki rabijo pomoč pri krepitvi starševske vloge, vzpostavljanju boljših odnosov z otroki, mladostniki.

Namen programa je otrokom, mladostnikom in mladostnicam in njihovim družinam omogočiti:

 • spoznavanje sebe,
 • učenje učinkovite načine komunikacije,
 • učenje sodelovanja v družini in v vrstniški skupini,
 • učenje spoprijemanja z različnimi stiskami in s stresom,
 • oblikovanje pozitivne samopodobe in občutka lastne vrednosti,
 • prepoznavanje, razumevanje, izražanje lastnih čustev in razvijanje čustvene inteligence,
 • krepitev starševske vloge in sočutnega odgovornega starševstva, razvijanje starševskih kompetenc …

Program obsega individualno svetovanje in delavnice/skupine. Poleg pogovora vključuje delo z igračami in likovno izražanje (risanje, ustvarjanje z glino, papirjem, plastelinom, das maso, peskom). Otroci in mladostniki tako s pomočjo verbalne in neverbalne komunikacije izražajo notranje doživljanje in čustvovanje, se učijo socialnih veščin, predelujejo stisko, travmatične izkušnje, gradijo na občutku lastne vrednosti.

Pokličite nas  070 597 899. ali nam pišite.

Več o tem kako stopite v stik z nami.

Program je od leta 2018 do 2020 v celoti financiralo Ministrstvo za družino, delo, socialne zadeve in enake možnosti. Od 2015 do 2017 ga je sofinanciralo.

Za leto 2021 še nismo dobili razpisne dokumentacije, a smo se v Družinskem centru mir vseeno odločili, da poskušamo program neokrnjeno izvajati zaradi velikega zanimanja in potrebe po tovrstni pomoči. Ker smo trenutno v veliki finančni zagati in tudi  brez vsakega zagotovila, da bo program nemoteno deloval tudi v prihodnje, prosimo za donacije.

V programu je zaposlena Sibila Nidorfer.

Življenje je zame osebna rast in napredovanje k resničnemu Živeti. S svojim znanjem, izkušnjami in talenti ljudi spodbujam, opogumljam in jih spremljam v njihovem lastnem procesu razvoja skozi zgodbe življenja, ki so različne, vendar v globinah, tudi v bolečini, zelo podobno ranljive. Verjamem, da terapevtski odnos močno pripomore k razvoju lastnega dostojanstva človeka.

 • Magistrica zakonskih in družinskih študijev
 • Strokovna delavka na področju socialnega varstva
 • Diplomirana socialna delavka

 

REFERENCE

Call Now Button