Cenik

→Individualna terapija/razgovor 55 minut do 16.00 ure: 45,00 EUR

→Zakonska, partnerska, družinska terapija/razgovor 55 minut do 16.00 ure: 55,00 EUR

→Individualna terapija/razgovor 55 minut od 16.00 ure: 55,00 EUR

→Zakonska, partnerska, družinska terapija/razgovor 55 minut od 16.00 ure: 65,00 EUR

→Predavanje/delavnica (60 minut): 150,00 EUR

SUPERVIZIJA

→Individualna supervizija (50 minut): 55 EUR

→Skupinska supervizija (50 minut): 70 EUR

POTRDILA

→Potrdilo o udeležbi (za posamezno srečanje ali sklop srečanj) – 5,00 eur

→Poročilo o terapevtski, psihosocialni obravnavi – 40,00 eur
→individualno delo (75 minut): 8 EUR.

→skupinsko delo (največ 10 oseb; 60 minut): 10 EUR.

Študentje in upokojenci imajo 25% popusta, razen če jim finančni položaj omogoča, da prispevajo več.

Cenik velja od 1. 3. 2024.

Call Now Button