Cenik

→Terapija/razgovor 55 minut (ne glede na število vključenih klientov) do 15.30 ure: 40,00 EUR

→Terapija/razgovor 55 minut (ne glede na število vključenih klientov), ki se začne ob 15.30 ali kasneje: 45,00 EUR
→Terapija/razgovor 55 minut (ne glede na število vključenih klientov), ki se začne ob 18.00 uri ali kasneje: 50,00 EUR
→Predavanje/delavnica (60 minut): 150,00 EUR

→Individualna supervizija (50 minut): 55 EUR

→Skupinska supervizija (50 minut): 70 EUR

→Potrdilo o udeležbi (za posamezno srečanje ali sklop srečanj) – 5,00 eur

→Poročilo o terapevtski, psihosocialni obravnavi – 40,00 eur

Študentje in upokojenci imajo 25% popusta, razen če jim finančni položaj omogoča, da prispevajo več.
Kdor je v finančni stiski, lahko izpolni Vlogo za delno ali popolno oprostitev plačila storitve. To je potrebno urediti do prvega terapevtskega srečanja.

Cenik velja od 1. 11. 2021.

Call Now Button