Specializirana psihosocialna pomoč osebam s težavami v duševnem zdravju

Program je namenjen posameznikom s težavami v duševnem zdravju in njihovim bližnjim, ki se zaradi različnih okoliščin znajdejo v stiski, iz katere ne morejo več sami ali pa potrebujejo strokovno podporo. Našim uporabnikom obravnava omogoča lažje soočanje z vsakodnevnimi življenjskimi obremenitvami in uresničevanje tega, kar v svojem življenju zmorejo. Obravnava je intenzivna, ker potekajo pogovori enkrat tedensko po eno uro vsaj tri mesece. Srečanja so individualna, kar pomeni, da vsak dela posebej s strokovnim delavcem.

Kdaj imamo težave v duševnem zdravju ali kdaj lahko govorimo o duševni bolezni? Duševne bolezni so splošen termin, ki opisuje skupino bolezni s simptomi, ki vplivajo na človekovo mišljenje, zaznavanje, voljo ali vedenje. Nekateri imajo zaradi tega težave pri delu, v odnosih in drugje. Stres lahko naše duševno zdravje samo ogrozi. Večinoma se lahko ljudje dobro soočimo in premagujemo duševne bolezni z zdravili, svetovanjem ali obojim. Prav slednje velja za najbolj učinkovito. V program se vključujejo tudi osebe, ki zaznavajo, da se njihova duševna stiska poglablja, in bi se želeli izogniti poglabljanju le-te.

Program pomaga pri soočanju in premagovanju: tesnobe, depresije, stresa, izgorelosti, osebnostnih motenj, motenj hranjenja, post travmatska stresna motnja …

Po dogovoru z uporabnikom smo na voljo za terensko svetovanje in informiranje na območju mariborske UE. Obravnava lahko poteka tudi po spletu, kadar se uporabnik zaradi različnih razlogov ne more obravnave udeležiti v živo.

V program prednostno vključujemo ranljive skupine prebivalstva (brezposelne osebe, prejemnike denarne socialne pomoči, prejemnike varstvenega dodatka…).

Pokličite nas  070 597 899. ali nam pišite.

Več o tem, kako stopite v stik z nami.

Poslovni čas:

V ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek, od 8 do 14. ure.

Program sofinancira MDDSZ.

Del sofinanciranja tega programa predstavlja 20% sredstev, ki jih pridobimo od občin in od donatorjev. Prosimo vas, da podprete programe, kar pomeni osebe, ki potrebujejo našo pomoč, z donacijo. Morda poznate koga, ki bi lahko postal naš donator, in mu posredujete našo prošnjo. Pišite nam, da se dogovorimo.

 

 

 

 

 

 

Članki:

Imam depresijo ali tesnobo? Ali morda celo obe?

Pomembnih 63 dni

Kognitivna izkrivljanja I.

Kognitivna izkrivljanja II.

Moč različnosti

Stres je … ŠKODLJIV!?

Ko doživljamo tesnobo

Težave v duševnem zdravju

Kako skrbeti za duševno zdravje?

Kako živeti bolj kvalitetno z obsesivno-kompulzivno motnjo?

Osebnostne motnje

Mejna osebnostna motnja (1.del)

Mejna osebnostna motnja (2. del)

V programu sta zaposleni:

Kristina Šumak

Ko se posameznik znajde v stiski, je prav, da ima ob sebi nekoga, ki mu prisluhne, ga razume in mu pomaga predelati težke vsebine, ki ga bremenijo in mu otežujejo vsakodnevno delovanje. Hvaležna sem, da lahko ljudem v stiski, v terapevtskem procesu pomagam prečutiti bolečino in jih spremljam na poti osebnostne rasti.

  • strokovna delavka na področju socialnega varstva
  • zaključeno izpopolnjevanje Zakonska in družinska terapija
  • magistrica Zakonskih in družinskih študijev
  • univerzitetna diplomirana teologinja

REFERENCE

Monika Vuk

Postati terapevtka je bila moja življenjska vizija ter poslanstvo. Ker sem že od nekdaj rada v oporo drugim, mi je terapevtsko delo v veliko zadovoljstvo. Rada namreč prisluhnem sočloveku, ga začutim, ob tem pa osebnostno zrastem. Kljub temu, da pri svojem delu tudi sama začutim dosti bolečine soljudi in pomanjkanja upanja, je vse odtehtano, ko si človek z našo oporo bolečino osmisli, hkrati pa povrne upanje. Spremembe na boljše so mogoče, vendar le s pravim pristopom – tako s strani terapevta kot tudi klienta.

  • zaključeno izpopolnjevanje Zakonska in družinska terapija
  • magistrica zakonskih in družinskih študijev
  • diplomirana varstvoslovka
  • strokovna sodelavka za delo v programih centrov za družine (Socialna zbornica Slovenije)
  • strokovna delavka (Socialna zbornica Slovenije)

REFERENCE

Call Now Button