Sofinancerji in donatorji

Sofinanciranje in financiranje socialnovarstvenih programov:

MDDSZ sofinanciranje programa Specializirana psihosocialna pomoč žrtvam nasilja: 2018, 2019, 2020, 2021-2027.

MDDSZ sofinanciranje programa Specializirana psihosocialna pomoč osebam s težavami v duševnem zdravju: 2021, 2022, 2023.

MDDSZ sofinanciranje programa Program mir – psihosocialna pomoč za otroke, mladostnike in njihove družine: 2016, 2017, 2018. 2019, 2020.

Mestna občina Maribor in Nadškofijska karitas Maribor sofinanciranje: vsa leta.

vsebina_slika 1 - logo karitas

 

Drugi donatorji do decembra 2020 (nad 500 EUR) :

Sponzor prireditve,  8. 9. 2020, v Lutkovnem gledališču Maribor, ob 15 letnici Družinskega centra mir.

 

 

Call Now Button