Sofinancerji in donatorji

Sofinanciranje in financiranje socialnovarstvenih programov:

MDDSZ sofinanciranje programa Specializirana psihosocialna pomoč žrtvam nasilja: 2018, 2019, 2020, 2021-2027.

MDDSZ sofinanciranje programa Specializirana psihosocialna pomoč osebam s težavami v duševnem zdravju: 2021, 2022, 2023, 2024.

MDDSZ sofinanciranje programa Program mir – psihosocialna pomoč za otroke, mladostnike in njihove družine: 2016, 2017, 2018. 2019, 2020.

Mestna občina Maribor in Nadškofijska karitas Maribor sofinanciranje nas sofinancirajo vsa leta delovanja.

vsebina_slika 1 - logo karitas

 

Call Now Button