Psihosocialna pomoč

 

Specializirana psihosocialna pomoč žrtvam nasilja

Specializirana psihosocialna pomoč osebam s težavami v duševnem zdravju

(So)financirani programi

V letu 2021 MDDSZ (so)financira socialnovarstvene programe:

 1. Specializirana psihosocialna pomoč žrtvam nasilja (javni verificiran socialnovarstveni program)
 2. Specializirana psihosocialna pomoč osebam s težavami v duševnem zdravju (razvojni socialnovarstveni program)

Poslovni čas:

 • v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek od 8. do 14. ure.

Programi so na voljo uporabnikom tudi izven poslovnega časa glede na osebni dogovor s strokovnim delavcem.

Drugi donatorji.

V letu 2020 je MDDSZ (so)financiralo programe:

 1. Specializirana psihosocialna pomoč žrtvam nasilja
 2. Program MIR – psihosocialna pomoč za otroke, mladostnike in njihove družine (2018-2020)

V letu 2019 je MDDSZ (so)financiralo programe:

 1. Specializirana psihosocialna pomoč žrtvam nasilja
 2. Program MIR – psihosocialna pomoč za otroke, mladostnike in njihove družine (2018-2020)

V letu 2018 je MDDSZ (so)financiralo programe:

 1. Specializirana psihosocialna pomoč žrtvam nasilja
 2. Program MIR – psihosocialna pomoč za otroke, mladostnike in njihove družine (2018-2020)

V letu 2017 je MDDSZ sofinanciralo programe:

 1. Specializirana psihosocialna pomoč žrtvam nasilja
 2. MIR – Psihosocialna pomoč za otroke, mladostnike in njihove družine – 1/4 sofinanciranje MDDSZ

V letu 2015 je MDDSZ sofinanciralo programe:

 1. Reševanje zapletov v partnerstvu, starševstvu in drugih odnosih
 2. Terapevtska pomoč pri čustvenem, fizičnem in spolnem nasilju
Call Now Button