Predavanja

Pripravljamo predavanja  o medsebojnih odnosih (v družini, v šoli, na delovnem mestu …) in družini v vseh razvojnih ciklih (zaljubljenost, vzpostavitev partnerskega odnosa, poroka, pričakovanje in prihod otroka, prvič v vrtec in v šolo, odhod otrok od doma in prazno gnezdo …).

Teme predavanj izvajamo tudi po dogovoru in jih lahko poljubno razširimo ali združimo ter jih prilagodimo vašim željam in potrebam.

Prispevek za predavanje/delavnica (60 minut): 100,00 EUR, in potni stroški, če predavanje izvedemo pri vas.

Prepiri v partnerskem/zakonskem odnosu

V partnerskem odnosu se s partnerjem ne moremo strinjati v vsem, saj vsak od partnerjev
lahko isto situacijo doživlja na svoj način, kar pomeni dva različna pogleda. To je povsem
normalno. Pari se pogosto prepirajo zaradi navidez malih, nepomembnih stvari, v ozadju pa
so pogosto globlji razlogi. Da gre za nepomembno stvar, dojema večinoma eden izmed njiju,
drugi pa stvar vidi bistveno drugače.
Konflikti so lahko destruktivni in prinašajo nezadovoljstvo, zamere in še večjo bolečino.
Lahko pa so konstruktivni in pripomorejo k boljšemu sodelovanju, razumevanju ter večji
povezanosti. Nekateri pari se umikajo, izogibajo konfliktom. Tudi to je ena od oblik
prepiranja, saj se pod vso na zunaj lepo prikazano prijaznostjo skriva veliko potlačene jeze.

Kaj so razlogi za prepiranje v odnosu?
Kako izraziti svoja občutja, misli in doživljanje?
Kako poglobiti partnerski/zakonski odnos?
Kaj so obrambni mehanizmi? Čemu služijo?
Zaupanje in varnost v odnosu

Predava: Monika Vuk

Kako bolje komunicirati?

Dobra komunikacija je ena bistvenih veščin kvalitetnega partnerskega odnosa, ki prinaša večje zadovoljstvo v zakonu ali zvezi. Tudi kadar pride do težav ali nesporazumov, je dobra komunikacija ključ za reševanje sporov ali konfliktov v partnerskem odnosu. Na drugi strani lahko partnerja s slabo komunikacijo oblikujeta toksičen oziroma nezdrav odnos, s katerim si vzajemno povzročata žalost in globoko bolečino. Še več, raziskave kažejo, da slaba komunikacija v partnerskem odnosu celo poveča možnost za prekinitev odnosa, ločitev ali razhod.

Predavanje »Kako komunicirati bolje?” je namenjeno vsem, ki bi želeli pridobiti znanje in določene veščine na področju partnerske komunikacije. Predavanje bo sestavljeno iz edukativnega dela in krajše delavnice na koncu. Na predavanju bodo predstavljeni različni pristopi sporazumevanja. Govorili bomo o:

  • povezovalni in razdiralni komunikaciji,
  • kakšne so razlike v sporazumevanju glede na spol,
  • zakaj pride do sporov v partnerskem odnosu in kako jih razreševati,
  • strah pred intimnostjo in kako se z njim soočiti,
  • ter kaj so temelji dobre komunikacije in dolgotrajnih medsebojnih odnosov.

Predava: Katja Maksić

Najina rast v odnosu

Predavanje je namenjeno parom, ki se odločajo za poroko, in poteka v okviru priprave na zakon, vsak mesec pri Frančiškanih v Mariboru. Več…


Mama in hči
Predavanje je namenjeno hčerkam in mamam, ki si želijo bolje razumeti druga drugo in graditi zdrave odnose. Udeleženke predavanja prisluhnejo temam: kako se doživljam ob tebi; kaj pogrešam in za kaj sem hvaležna; katere vzorce medosebnega povezovanja sem prejela ob tebi, mama; kakšno podobo hčerke in mame nosim v sebi; kako to, da se v določenih stvareh ne slišiva dovolj dobro; česa me je strah in kaj si želim.
Za spremembe potrebujemo pogum in eden od pogumnih korakov je gotovo soočenje s svojimi notranjim svetom. Nezadovoljstvo se pogosto konča z nerganjem in tarnanjem zaradi situacije v kateri smo. “Ne delam namreč tega, kar hočem (Rim 7,15)” je nekaj kar nam pride na misel, kadar druga drugo prizadenemo. Kako se bomo s tem soočale? Ali bomo dovolile, da rane zastarajo?  Mar ne bi bilo čudovito, če bi namesto tarnanja nad svojimi mamami ali hčerkami raje zaupale svojim najbližjim ali prijateljicam na kavi: “Moja hči je lahko ponosna nase. Hvaležna sem zanjo!” ali “Z mamo imava kdaj težke trenutke, a njena želja in prizadevanje, da bi imeli lep odnos, mi res veliko pomeni!”
Predava: mag. s. Polonca Majcenovič
Gradimo odnos s svojim otrokom

Večer za starše

Temelj odnosa z otrokom je, da ga razumemo. V prvem delu večeru bomo pogledali kaj pomenijo starševska vprašanja in trditve: “Ne razumem te! Zakaj delaš to, kar delaš?! Le kaj si mislil?!” Pozornost bomo posvetili doživljanju staršev in otroka. Zanimalo nas bo ozadje otrokovega vedenja. Kako ravnati, kadar je otrok nadležen, se upira, maščuje ali se izogiba?

V drugem delu se bomo srečali z jezo in poskušali odgovoriti na vprašanje kako naj jo uporabimo v svoje dobro in dobro svojih otrok.

Predava: mag. s. Polonca Majcenovič

Postavljanje meja v vzgoji

Danes si starši in vzgojitelji dnevno postavljamo vprašanje kako naj postavimo otroku meje. Postavljanje meja večkrat doživljamo kot naporen proces. O postavljanju meja se v preteklosti ni toliko govorilo. Kako to, da je postalo vprašanje meja danes tako aktualno? Na postavljanje meja vplivajo dejavniki, katerih poznavanje nam omogoča več svobode in sproščenosti v odnosu do sebe in osebe, ki ji postavimo meje. Kako naj torej postavljamo meje? Tako, kot so jih naši starši ali tako, kot beremo v knjigah ali nam svetujejo strokovnjaki za vzgojo? Odgovori so kompleksni in predavanje bo priložnost za iskanje le-teh.

Predava: mag. s. Polonca Majcenovič

 

Zasvojenost v družini

V predavanju bomo spregovorili o posledicah, ki jih puščajo kemične in nekemične zasvojenosti v odnosih. Spoznavali bomo svet odnosov, v katerem odraščajo otroci v družinah z zasvojenostjo in na kakšen način se z vzorcem zasvojenosti soočajo v odraslosti.Kaj je tisto, kar nam preprečuje zdrav način življenja? Kdo nas lahko podpre, da bi živeli ustvarjalno in polno življenje?

V drugem delu predavanja bomo pozornost posvetili tudi preventivi in poskušali odgovoriti na to kako naj svoje otroke obvarujemo pred begom v omamo.

Predava: mag. s. Polonca Majcenovič

O našem delu

Kot zakonski par, ki se je znašel v krizi partnerskih odnosov, sva zelo navdušena nad terapevtskimi sestanki s katerimi prideva do novih spoznanj. Ti novi pogledi nama omogočajo bolj kvalitetno in harmonično vsakdanje življenje. Po vsakokratnih sestankih odhajava bogatejša v razumevanjunajinega odnosa. Hvaležna sva za to pomoč in jo z  veseljem sprejemava.
Potrebuješ MIR. Čeprav ne more nihče namesto tebe opraviti trdega dela, napreduješ z majhnimi koraki, pa od tu dalje veš, da gredo tvoja prizadevanja v pravo smer in nikoli več nazaj.
Call Now Button