Specializirana psihosocialna pomoč žrtvam nasilja

V programu Specializirana psihosocialna pomoč žrtvam nasilja dajemo celostno psihosocialno obravnavo osebam, ki so žrtve nasilja v različnih življenjskih okoliščinah. Žrtve nasilja, ki jih prednostno obravnavamo živijo v socialnih okoljih, kjer je visoka stopnja brezposelnosti, materialna stiska, ipd. V programu pomagamo žrtvi, da zaživi v varnem okolju, se opolnomoči ter zaščiti sebe in svoje bližnje, običajno otroke ali ostarele starše, pred osebo, ki izvaja nasilje. Pri tem je ključno ozaveščanje o nični toleranci do nasilja, ki ga je deležna ali ga morebiti celo sama izvaja nad drugimi.

V programu žrtvam nasilja pomagamo pri premagovanju njihovih stisk in težav, pri ozaveščanju lastnih ravnanj, pomagamo jim pri čim širši in globlji predelavi travmatskih izkušenj, z njimi delamo na opolnomočenju, opogumljanju in na preoblikovanju vzorcev vedenja, ki so tudi razlog za nasilne odnose, v katerih so se znašle. V programu delujemo kurativno in preventivno. Sodelujemo z zunanjimi ustanovami (s centri za socialno delo, policijo, tožilstvom, sodiščem).

Odmevi uporabnikov

15. decembra 2020 je program prejel strokovno verifikacijo Socialne zbornice Slovenije. Od leta 2021 naprej spada med javne socialnovarstvene porgrame.

Anonimna e-prijava nasilja v družini.

Žrtve nasilje imajo možnost vključitve v svetovanje, ki poteka enkrat tedensko od 55 min do 1,5 ure. Nudimo jim tudi svetovanje po telefonu ali elektronski pošti. Po potrebi zanje organiziramo tudi izobraževalne delavnice asertivnega vedenja.

V program prednostno vključujemo ranljive skupine prebivalstva (brezposelne osebe, prejemnike denarne socialne pomoči, prejemnike varstvenega dodatka…).

Pokličite nas  070 597 899 ali nam pišite.

Več o tem kako stopite v stik z nami.

Poslovni čas:

V ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek, od 8 do 14. ure.

Program poteka od leta 2016. V letih od 2017 do 2020 smo pridobili sofinanciranje na razpisu MDDSZ kot razvojni socialnovarstveni program.

Program je postal z letom 2021 javni socialnovarstveni program. MDDSZ ga bo sofinanciralo od 2021 do 2027.

Del sofinanciranja tega programa predstavlja 20% sredstev, ki jih poskušamo pridobiti od občin in od donatorjev. Prosimo vas, da podprete programe, kar pomeni osebe, ki potrebujejo našo pomoč, z donacijo. Morda poznate koga, ki bi lahko postal naš donator, in mu posredujete našo prošnjo. Pišite nam, da se dogovorimo.

V programu je zaposlena:

mag. Kornelija Ferčak Folnovič

  • zakonska in družinska terapevtka z licenco (ZZDT Slovenije)
  • magistrica znanosti s področja zakonske in družinske terapije
  • supervizorka z licenco (Socialne zbornica Slovenije in ZZDT Slovenije)
  • strokovna delavka na področju socialnega varstva
  • univ. diplomirana pedagoginja in profesorica sociologije
  • strokovna vodja Družinskega centra mir

REFERENCE

Call Now Button