Pomagajte nam pomagati

Pogoj za sofinanciranje MDDSZ programa Specializirana psihosocialna pomoč žrtvam nasilja je 3.138,00 EUR. ki jih ki jih pridobivamo od občin in od donatorjev.
Pogoj za sofinanciranje MDDSZ programa Specializirana psihosocialna pomoč osebam s težavami v duševnem zdravju je 9.858,00 EUR. ki jih pridobivamo od občin in od donatorjev.

Sofinanciranja programa Mir – psihosocialna pomoč za otroke, mladostnike in njihove družine
MDDSZ v letu 2021 žal nismo dobili, saj ni bilo ustreznega razpisa. Vrednost programa je 17.250,00 EUR. Denar zbiramo z donacijami.

Prosimo vas, da podprete osebe, ki potrebujejo našo pomoč, z donacijo. Morda poznate koga, ki bi lahko postal naš donator, in mu posredujete našo prošnjo.
Za donacije višje od 100 EUR nas prosimo pokličite oz. kako drugače kontaktirajte: 070 597 899 ali nam pišite,
Podprete nas lahko tako, da nam namenite del dohodnine.

Ste del dohodnine že namenili komu drugemu? Nič ne de, z novim zahtevkom prejšnje nakazilo ni veljavno.

Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij, ki so nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativni sindikati ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti. V kolikor je odmerjena dohodnina v višini 0 EUR, je tudi znesek donacije 0 EUR.


KdoDavčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij (nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativni sindikati ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti).

Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so objavljeni na seznamu (z imenom oziroma nazivom upravičencev in davčno številko) na spletni strani FURS, ki bo za odmerno leto 2020 dopolnjen z novimi upravičenci po 15. maju 2021.

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni do odstotka dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka, pri čemer skupno namenjen odstotek več upravičencem ne sme presegati enega odstotka odmerjene dohodnine. To pomeni, da lahko davčni zavezanec posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%,… ali 1% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 1% dohodnine.


Kdaj

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta za katero se dohodnina odmerja. Za leto 2020 upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. maja 2021. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.


Kje in kako

Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko zavezanec odda:
• elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,
• osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu.

Naši podatki:
DRUŽINSKI CENTER MIR
ZAVOD ZA POMOČ DRUŽINAM V STISKI
STROSSMAYERJEVA ULICA 17,
2000 MARIBOR

d.š.: 31805957

Natisnite in dopolnite OBRAZEC.

Elektronsko lahko zahtevek oddate na strani eDavki.

Podprite nas z donacijo

0% zbranega
30,00
Izberite način plačila
Podatki o donatorju

Za darovanje prek spletne banke oz. UPN naloga uporabite naslednje podatke:

  • Namen: Donacija
  • Prejemnik: Družinski center Mir, zavod za pomoč družinam v stiski
  • IBAN: SI56 6100 0001 1518 418
  • BIC/SWIFT: HDELSI22
  • Referenca: SI00-6000
  • Koda namena: CHAR

Znesek donacije: 30,00€

 

Call Now Button