Spletna terapija

Raziskave kažejo, da je spletna terapija enako učinkovita kot terapija v živo. V Družinskem centru mir dajemo prednost terapijam in strokovnemu delu v živo, vendar se lahko v izjemnih situacijah, kot je npr. velika krajevna oddaljenost od centra, dogovorimo tudi za pogovore po spletu. Prvi pogovor v spletni terapiji imamo, če je le mogoče, v živo v prostorih centra.

Pred spletno terapijo

Novi uporabniki pošljete izpolnjen Terapevtski dogovor za spletno terapijo po elektronski ali navadni pošti vsaj 48 ur pred prvo terapevtsko uro. Terapevt pošlje novemu uporabniku e-poštno sporočilo za sestanek s podrobnostmi, kako dostopati do seje. Potrebno je zagnati aplikacijo Zoom in se prijaviti nekaj minut pred predvidenim začetnim časom terapije.

Aplikacijo Zoom smo izbrali kot najbolj zanesljivo in varno orodje za spletno terapevtsko delo.

Na prvi terapevtski uri se s terapevtom pogovorite o razlogu vključitve v terapijo in o zagotavljanju varnosti oz. varovanju osebnih podatkov v spletni terapiji.

Cenik

Spletne terapije izvajajo:

mag. s. Polonca Majcenovič

Monika Vuk

 

Prispevek za uro spletne terapije poravnate 24 ur pred začetkom spletne terapije.

  • Namen: Spletna terapija
  • Prejemnik: Družinski center Mir, zavod za pomoč družinam v stiski
  • IBAN: SI56 6100 0001 1518 418
  • BIC/SWIFT: HDELSI22
  • Referenca: SI00-1000
  • Koda namena: PRCP

 

 

 

O našem delu

Kot zakonski par, ki se je znašel v krizi partnerskih odnosov, sva zelo navdušena nad terapevtskimi sestanki s katerimi prideva do novih spoznanj. Ti novi pogledi nama omogočajo bolj kvalitetno in harmonično vsakdanje življenje. Po vsakokratnih sestankih odhajava bogatejša v razumevanjunajinega odnosa. Hvaležna sva za to pomoč in jo z  veseljem sprejemava.
Potrebuješ MIR. Čeprav ne more nihče namesto tebe opraviti trdega dela, napreduješ z majhnimi koraki, pa od tu dalje veš, da gredo tvoja prizadevanja v pravo smer in nikoli več nazaj.
Call Now Button