Supervizija za strokovne delavce

SV

Terapevti in strokovni delavci se pri svojem delu srečujemo z ranljivimi posamezniki, zakonskimi pari, družinami in skupinami, vstopamo z njimi v živ in vzajemen odnos. Dovolimo si, da nas njihova ranljivost nagovori in nato skupaj z njimi iščemo izhod iz stiske. Pri tem nas lahko ovirajo najrazličnejši strokovni oz. osebni zadržki ali se znajdemo v situaciji, iz katere sami ne najdemo poti. Supervizija k našemu pogledu doda še pogled »od zunaj« ali »od zgoraj«. To je pogled supervizorja, usposobljenega in izkušenega strokovnjaka.

Oblike supervizije:

–          Individualna (za posameznega terapevta oz. strokovnega delavca)

–          Skupinska (za skupino/ekipo terapevtov oz. strokovnih delavcev)

Izvajajo:

mag. s. Polonca Majcenovič, mag. zakonske in družinske terapije z licenco supervizorja za področje socialnega varstva v Socialni zbornici Slovenije in z nazivom supervizor v Združenju zakonskih in družinskih terapevtov

mag. Kornelija Ferčak, mag. zakonske in družinske terapije z licenco supervizorja za področje socialnega varstva v Socialni zbornici Slovenije in z nazivom supervizor v Združenju zakonskih in družinskih terapevtov

Cenik

Kontakt

Call Now Button