E-mesečnik 6/2011

Junij 2011

Motivacija nas popelje do konca dneva,

navdih pa nas vodi vse življenje!

Nick Vujičić

Drama Metulji cirkus (kratko dramo si lahko ogledamo v dveh delih: I in II.) o srečanju moža brez okončin Willa (Nick Vujičić) in direktorja Metuljega cirkusa, g. Mendeza. Willa, zaposlenega v nekem drugem cirkusu,  g. Mendezu predstavijo kot sprevrženost narave: »Sam Bog mu je obrnil hrbet!« Osupli gledalci z začudenjem in pomilovanjem zrejo nenavadnega človeka. G. Mendez stopi k njemu, ga pogleda v oči in reče: »Čudovit si!« Na enak način je še pred Willom zagledal lepoto osebe v zavrženih in trpečih, ki blestijo v njegovem cirkusu. Ponudil jim je priložnost, da zaživijo sanje, ki jih v življenjski stiski niti sanjati niso upali. Pot so sreče jim je pokazal na nevsiljiv in jasen način, tako da so mogli potem tudi sami druge osrečevati in jim na pravi način pomagati v stiski.

Osebnostne poteze g. Mendeza navdušujejo morda še najbolj, če opazujemo igralce v njegovem cirkusu. Zelo posebne, a hkrati zelo vsakdanje življenjske zgodbe imajo. Kot ponosen in radosten direktor je g. Mendez dal svojim ljudem vedeti, da se ni treba ustaviti niti pred ovirami, ki se jih ne da odstraniti. Ne starost, ne telesna iznakaženost, ne moralna zavrženost, ne zasvojenost ne morejo osebi vzeti dostojanstva.

In res, nekje je oseba, ki zaupa vame. K njej se lahko zatečem, pa čeprav morda v svoji bolečini iz samega gneva tudi »pljunem« vanjo. Ko bom poiskala oporo, bo tam zame ne glede na moja dejanja, zunanjost, stisko, karkoli … Ta oseba zna priklicati v življenje že zdavnaj umrle želje ali pa okrepiti sanje, ki se pretakajo v meni kot reka ponikalnica. Vsake toliko časa privrejo na dan in če jih nihče ne opazi ali jih nočem opaziti niti sama neopazno zopet poniknejo. V meni vidi lepoto in neuresničene sposobnosti, talente, možnosti …

Ko enkrat vse zakopano in polno bolečine privre na dan, potrebujemo veliko pozornosti in potrpežljivosti, a hkrati jasne besede in trdnosti. Blaženi papež Janez Pavel Veliki je ob obisku v mariborski stolnici, 19. 9. 1999 opisal bl. Antona Martina Slomška kot človeka, ki je »vedno gledal na človeka v danih okoliščinah in je znal videti težave, omejenosti in nemoč osebe, kakor tudi  njeno  veselje, njene možnosti, njena najplemenitejša stremljenja.«

Lahko v tem trenutku vidim to osebo ob sebi? Morda so to starši, partner, prijatelj, terapevt … Bog? Lahko je le eden od naštetih, lahko jih je več. A vsak ima svojo nenadomestljivo vlogo in pomen. Moj partner ne more biti Bog in terapevt ne eden od staršev. Poteze ene ali druge osebe lahko ob neki drugi osebi zgolj zaznam in začutim. Pot iz stiske pa v vsakem primeru zahteva veliko pozornosti, potrpežljivosti ter jasno besedo in trdnost.

Ostaja vprašanje, če se vrnemo h g. Mendezu: »Kdo je zaznal njegovo čudovitost? Kdo se je začudil njegovi zunanji in notranji lepoti? Od kod mu vera v osebe, izmučene od krutosti življenja?« Morda bi bil izzivalen odgovor, da lahko da ni imel nikogar ob sebi. Lahko da se preprosto ni pustil potopiti v razočaranja in se je odločil, da bo živel. Izbral je in vsak od nas je povabljen, da izbere: »Predložil sem ti življenje in smrt, blagoslov in prekletstvo. Izberi torej življenje, da boš živel ti in tvoj zarod, tako da ljubiš GOSPODA, svojega Boga, poslušaš njegov glas in se ga držiš« (5 Mz 30,19-20).

Vsak metulj se preobrazi od gosenice ali bube do svoje končne podobe. Morda od tod izhaja naslov drame Metulji cirkus. Cirkus je predstavljal primerno okolje za razvoj. In naš/i »cirkus/i«? Nam omogočajo rast, smo v njem/njih srečni? Za nas je ključnega pomena, da vidimo svojo resnično podobo v  našem “cirkusu”, sebe takšnega kot smo in ohranjamo željo, da bi resnično živeli.

mag. s. Polonca Majcenovič, zakonska in družinska terapevtka


Vabimo vas:

V torek, 7. junija 2011 je letošnja srečanja s piknikom (fotografija) zaokrožila zakonska skupina, ki se bo ponovno sešla v septembru 2011. Septembra 2011 bo začela s srečanji tudi nova zakonska skupina in Terapevtska skupina mir s posodobljenim programom. Prijave že zbiramo. Čim prej se prijavite za terapevtsko skupino, kjer je potrebna daljša osebna priprava na vključitev.

Pogovorni oddaji z družinsko temo Aktivno preživljanje prostega časa na Radiu Brezje lahko prisluhnete prvi ponedeljek v juliju ob 21.00.

V Družinskem centru mir zbiramo vaše darove.

Tagged on:
Call Now Button