Obvestila 5/2016

Vabimo vas:

 

family-fitness1

Trdni temelji družine

V mesecu maju obhajamo mednarodni dan družine. Zgleda, kot da se vrednota te osnovne celice družbe vedno bolj zgublja. Različne preizkušnje so vodile v razpad tolikih družin in kot da bi postajalo to družbeno vedno bolj sprejemljivo, da to ni nič posebnega. In vendar je. To potrjujejo predvsem pričevanja oseb, ki imajo kot mame, očetje ali otroci izkušnjo razpadle, drugačne družine.

Za hišo in sploh za vsako stavbo ni vseeno, kakšni so njeni temelji in ali so postavljeni na pesek ali na skalo. Tako so pomembni tudi temelji, na katerih stoji družina. Osnova je ljubezen med možem in ženo, očetom in mamo. Ljubezen? Pogosto uporabljena in večkrat tudi zlorabljena beseda. Ni dovolj le beseda »rad/a te imam« ali »ljubim te«, potrebna so konkretna znamenja: spoštovanje, zaupanje, pripadnost, medsebojna pomoč in podpora… Ta temelj naj se utrdi še preden se v to zvezo moža in žene rodi otrok. In ta temelj je potrebno negovat. Ko mož/oče in žena/mama živita medsebojno ljubezen zelo konkretno, jo z življenjem posredujeta tudi otrokom.

V nekaterih primerih (kar naj bi bilo izjema in ne pravilo) pa se razpadu družine vendarle ne moremo izogniti. Družina ob tem izgubi svoj temelj in potrebno ga je postaviti na novo. Če sicer mož in žena črpata »živo vodo« za življenje družine iz njunega medsebojnega odnosa ljubezni in spoštovanja, kje jo potem lahko zajema mama oz. oče, ki ostane sama/sam z otroki? Kje naj bo vir potrebne ljubezni? V njej oz. njem samem! To je ljubezen do sebe. Konkretno to pomeni ohranjanje in utrjevanje zdravega samospoštovanja.

Ob tej priložnosti želim vsem družinam, da bi zmogle in znale graditi svojo »zgradbo« na trdnem temelju ljubezni in spoštovanja.

Veronika Verbič, zakonska in družinska terapevtka

__________

Drugo:

Tagged on:
Call Now Button