Starši naj bodo digitalni mentorji svojim najstnikom

V dobi digitalizacije so se starši najstnikov prisiljeni spopadati s povsem novimi izzivi, ki jih še do nedavnega ni bilo, in sicer s prekomerno uporabo digitalnih naprav s strani najstnikov. Reševanje te težave je v mnogih primerih prevelik zalogaj za starše, kar se lahko kaže v porušenih odnosih z njimi. Raziskave so identificirale deset kritičnih razvojnih nalog, skozi katere mora najstnik, da opravi uspešno tranzicijo v odraslega človeka. Med temi razvojnimi nalogami je razvoj in razumevanje čustev in odnosov, uporaba abstraktnega razmišljanja, sprejemanje odločitev in samokontrola, izoblikovanje lastnih vrednot in prepričanj ter vzpostavitev lastne identitete.

Povprečen razvoj najstnika zahteva, da večino teh razvojnih nalog opravi sam, ločeno od staršev, da bi postal samostojna odrasla oseba. To so precej zahtevne naloge za najstnika, pri katerem se možgani šele razvijajo. Današnji najstniki večino svojega razvoja opravijo s pomočjo interneta, pri čemer so izpostavljeni razno raznim vsebinam, ki imajo vpliv na njihovo dojemanje odnosov, čustev, raven pozornosti, vrednot in prepričanj.

Kako lahko torej ob vse večjem vplivu tehnologije zagotovimo, da bodo najstniki dosegli svoje razvojne cilje na način, ki jim koristi in ne škodi?

Čustveni trener je tudi digitalni mentor

Skozi delo dr. Johna Gottmana in drugih se je pokazalo, da je treniranje čustev kot slog starševstva povezan z večjo uspešnostjo otrok. Treniranje čustev otrok zahteva od staršev, da se zavedajo otrokovih čustev, da z njimi sočustvujejo in jim pomagajo identificirati čustvo, nato pa postavijo meje, če je to potrebno, medtem ko raziskujejo strategije za rešitev težave. Medtem ko je staršem relativno lahko sočustvovati s sedemletnim otrokom, ki je bil izločen iz skupine, pa je po drugi strani lahko precej velik izziv mirno poslušati najstnika, ki intenzivno izraža negativna čustva, še posebej, če so ta uperjena proti njim.

Kar vemo iz raznih raziskav je, da najstniki kljub temu, da so se telesno spremenili, da so spremenili ton glasu in celotno obnašanje, potrebujejo starše, da so z njimi skozi ta vitalna leta njihovega razvoja. Če starši znajo razumeti čustva svojih najstnikov, vodijo z njimi učinkovito komunikacijo in dosežejo pravo ravnovesje med fleksibilnim nadzorom ter dovoljeno svobodo, bodo najstniki postali bolj odporni, imeli večjo sposobnost koncentracije in samozadostnosti, akademsko bodo uspešnejši, hkrati pa bodo odrasli v čustveno inteligentne posameznike.

Dilema za starše v današnjem času je predvsem ta, kako biti dober čustveni trener otrokom v povezavi z uporabo tehnologije, ki vpliva na vse več vidikov življenja najstnikov. In čeprav so najstniki ločeni od staršev v mnogih pogledih, je bistveno, da starši ostanejo angažirani pri njihovi vzgoji, da bodo lahko odrasli v uspešne posameznike. Za družine, ki so se odločile odpreti vrata pametnim telefonom in prenosnim računalnikom, ta angažma pomeni vključenost staršev v to, kar njihovi najstniki počnejo na spletu.

V nedavni raziskavi 10.000 različnih staršev so raziskovalci ugotovili, da obstajajo trije tipi digitalnih staršev, vsak tip z lastnim izraženim odnosom do tehnologije.

Starši omogočevalci

Ti starši dovolijo svojim najstnikom, da sami sprejemajo odločitve glede časa uporabe digitalnih naprav. Raziskave so pokazale, da ti najstniki lahko razvijejo celo kopico težav v odraslosti, od pomanjkanja koncentracije do zmanjšane sposobnosti empatije.

Starši omejevalci

Ti starši izkoristijo vsako priložnost, da onemogočijo otrokom dostop do naprav. Tudi pri teh raziskave kažejo, da bodo ti najstniki verjetno razvili problematične vzorce obnašanja na spletu, kot na primer dostopanje do pornografije ali pogovarjanje z neznanci, verjetno zato, ker jim nihče ni pomagal razviti zdrave navade na spletu.

Digitalni mentorji

Ti starši se bodo s svojimi otroci pogovorili o uporabi tehnologije oziroma o odgovornosti na medmrežju, še bolj verjetno pa se bodo z njimi povezali skozi tehnologijo. Pozorni bodo na to, kakšne interese njihovi najstniki izkazujejo na medmrežju in iskali bodo načine, kako bi se z njimi povezali ter jih spodbujali k odgovorni uporabi.

V nadaljevanju je navedenih nekaj smernic za starše:

Pogovor o pravilih

V odnosu do najstnika starši niso več toliko menedžerji kot svetovalci, kar pomeni več poslušanja in sprejemanja najstnikove individualnosti in prilagajanja glede pravil o rabi tehnologije.

Ohranite pozitiven pogled

Ohranite pozitiven pogled na odnos s svojim najstnikom. V dobrih odnosih je večina interakcij pozitivna, tudi ko vzniknejo težave.

Ohranite mirno kri

Ko se težave z najstnikom stopnjujejo, bodite samo starši! To pomeni, da se trudite ostati mirni v teh situacijah in si dovolite vzeti odmor, v kolikor ga potrebujete ter se v tem času osredotočite na nekaj drugega.

Omehčajte začetek potencialnega prepira

Ker so najstniki mojstri odklanjanja in obračanja besed v prepiru, se trudite za uporabo dobrih komunikacijskih veščin. Pomembno je, da so vaše skrbi slišane. Poskusite na način: »Zaskrbljen sem, ker prekomerno uporabljaš svoj telefon. Kdaj se lahko pogovoriva o tem?« namesto na način: »Vedno imaš telefon pri večerji.« Izognite se posmehovanju ali minimiziranju otrokovega pogleda na situacijo. To bo zgolj škodilo celostnemu odnosu z najstnikom.

Imejte pogovor o tehnologiji

Pogosto imejte sproščen pogovor o tehnologiji. Takšni pogovori namreč ustvarjajo prostor, v katerem lahko vsi družinski člani izrazijo svoje mnenje, hkrati pa se s tem ohranja pozitiven odnos z najstnikom.

 

Priredila: Monika Vuk

Vir: The Gottman Institute. Blog. 3. februarja 2017. https://www.gottman.com/blog/teen-needs-digital-mentor/ (pridobljeno 20. marca 2018).

Tagged on:
Call Now Button