Reference: mag. Anja Mesarič

Odmevi po terapevtskem procesu

2023

 • XIV. študijski dan Združenja zakonskih in družinski terapevtov Slovenije, Razumevanje posameznika v družinskem sistemu, 25. marca 2023, Ljubljana

2022

Udeležba

 • Spletni seminar: Susan Johnson, 2-Day Certificate Course Emotionally Focused Therapy (EFT) for Difficult Couples, 2.2.2022
 • Spletno predavanje: Prof. dr. Barbara Simonič, Proces odvisnosti in alkoholizma v družinah, 19.2.2022
 • 11th Conference of the European Family Therapy Association, Systemic Resonances and Interferences, 7.9. – 10. 9. 2022

2021

Udeležba

 • Spletni seminar: Working with abandonment, NICABM, avgust 2021
 • Spletni XIII. študijski dan Združenja zakonskih in družinski terapevtov Slovenije, Izzivi terapevtskega dela na daljavo, 17. 4. 2021, Ljubljana
 • Spletno predavanje: Mag. Anica Prosnik Domjan, Veščina aktivnega poslušanja pri komunikaciji, 27.2.2021

2020

Na materinskem in starševskem dopustu.

2019

Prispevek »Izzivi zakonske terapije ob prisotnosti duševne motnje«, X. kongres ZDT, Ljubljana, 29.3.2019.

Udeležba

 • Janja Milič, dr. med. spec. psih., »Družina z odvisnostjo v obdobju okrevanja«, predavanje z delavnicami, 2.3.2019, Radenci

2018

Udeležba

 • Mednarodni simpozij, »Vpliv zgodnjih travmatičnih izkušenj na fizično in duševno zdravje ter funkcioniranje v odraslosti«, Ljubljana, 26.11.2018
 • študijski dan ZDT, Zakonske obveznosti in dolžnosti terapevtov,  12. 10. 2018, Ljubljana
 • kongres ZDT, Preživeti v odnosih, 13. in 14. 4. 2018

2017

Delavnica »Samopodoba in čustva«, delavnice za mladostnike, Srednja gradbena šola Maribor, maj 2017

Udeležba

 • Spominsko srečanje na dr. Janeza Ruglja, 25.11.2017, Ljubljana
 • Seminar »Delo z uporabniki na področju duševnega zdravja«, Ljubljana, 9.11.2017
 • kongres ZDT, »Otrok in mladostnik na prelomu novih spoznanj«, 7. in 8. 4. 2017

2016

Prispevek »Terapija kot ‘kazen’: terapija s klienti, napotenimi s strani tožilstva ali CSD«, VII. Kongres ZDT, Ljubljana, 9.4.2016

Predavanje »Iskanje poti iz stres in zasvojenosti s čuječnostjo v vsakdanjem življenju«, 20.12.2016, CSD Lendava

Udeležba

 • Supervizijski seminar Zveze skupin zdravljenih odvisnikov Slovenije, 28.10.2016, Ljubljana
 • Strokovno srečanje z učnimi delavnicami »Prepoznavanje in zdravljenje odvisnosti od alkohola – interdisciplinarni pogled, 7.10.2016, Psihiatrična bolnišnica Idrija
 • Congress »Attachment and Trauma: Relationship and Compassion«, Rim, 23 – 25. 9. 2016
 • Mednarodni kongres ZDT, »Medsebojni odnosi in spremembe v terapiji«, 8 in 9.4.2016

2015

Znanstveni članek »’Jaz kot terapevtka’: doživljanje terapevtskega dela s strani terapevtk«, Kairos: Slovenska revija za psihoterapijo, 9(3), Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, Maribor

Prispevek na konferenci: »Otroci alkoholikov: primer iz terapevtske prakse«, XII. Konferenca Alpe-Jadran-Balkan o alkoholizmu, Bled, 15.10.2015

Udeležba

 • »Zasvojenost s seksualnostjo v digitalni dobi«, strokovno izobraževanje, Maribor, 11.12.2015
 • KONFERENCA Alpe-Jadran-Balkan o alkoholizmu, Bled, 15-17.10.2015
 • Kongres ZDT, »Kvaliteta (so)bivanja«, Ljubljana, 27. in 28. 3. 2015
Tagged on:
Call Now Button