Kakovost očetovstva in tvegano spolno vedenje njegove hčerke

Ni dovolj, da so očetje SAMO doma.

Ali je tvegano spolno vedenje hčerke na kakršenkoli način povezano z njenim očetom? Ob tem vprašanju, ki ga zastavlja članek, ki predstavi novo raziskavo, se zdi odgovor skoraj samoumeven: “Da!”. Najprej morda pomislimo na očetovo spolno vedenje, vendar se je raziskava posvetila kakovostnemu očetovstvu. Kaj so torej ugotovili v raziskavi o povezanosti očetovega vedenja  s tveganim spolnim vedenjem hčerke?

Raziskave v preteklosti so povezanost med očetom in hčerkinim spolnim vedenjem pripisale genom, ki vplivajo tako na očetovo kot tudi na hčerkino vedenje, kot je npr. tvegano spolno vedenje in druženje s slabo družbo. Nova raziskava, ki jo je izvedla Univerza v Utahu ta predvidevanja nekoliko ovrže, ko trdi, da geni niso celotna zgodba. Raziskavo so izvedli med sestrami, ki z očetom preživljajo različno dolg čas. Na tak način so lahko nadzorovali podedovane gene in vplive okolja, kot so npr. socialno-ekonomski položaj, religiozno ozadje, ter tako izolirali vpliv kakovostnega očetovstva na hčerke. Odkrili so, da različno dolga »izpostavljenost« očetom, in temu kakšni očetje so, spreminja hčerkino družbeno okolje. Hčerke si glede na to izbirajo prijatelje, kar vpliva na njihovo spolno vedenje.

»Ni dovolj, da so očetje samo doma«, meni Dr. Danielle J. DelPriore. »Kakovost odnosa med očetom in hčerko ima posledice za splošno starševsko spremljanje in tudi večjo verjetnost, da si bo hčerka izbrala ali bolj promiskuitetne ali bolj prijatelje za druženje.«

Starševsko spremljanje se nanaša na starševski vpogled v življenje otrok, kar vključuje njihovo komunikacijo in seznanjenost s tem, kar otrok počne, s kom preživlja čas in kako porablja čas in denar. Raziskava je pokazala, da malo starševskega spremljanja pomeni povečano uporabo drog in alkohola, prestopništvo in druge vedenjske težave.

Raziskava je primerjala rezultate pri starejših in mlajših bioloških sestrah, ki so med odraščanjem doživele razvezo svojih staršev. Starši so prenehali s skupnim življenjem pred tem, ko so hčerke dopolnile 14 let. Nerazvezane družine, v katerih so sestre živele do svoje odraslosti, so bile kontrolna skupina. Razlika v letih med sestrami je bila vsaj 4 leta.

Raziskovalci so predvidevali, da bo imelo očetovo vedenje večji vpliv na starejšo hčerko, ker prejema večjo »dozo« očetovega vedenja. Raziskava je pokazala, da je imelo več preživetega časa z očetom večji vpliv na starejše sestre. Kadar je bilo očetovstvo kakovostno, je bilo starševsko spremljanje odraščanja povečano, in starejše sestre so imele v primerjavi z mlajšimi sestrami manj možnosti za druženje s spolno »tveganimi« sovrstniki med adolescenco. Veliko let ob nekakovostnem očetovstvu je imelo na starejše sestre nasprotni učinek.

Dognanja raziskave predlagajo, da so najbolj učinkoviti programi za zmanjševanje tveganega spolnega vedenja deklet spodbujanje z družabnimi sovrstniki in prizadevanje za povečanje starševskih veščin, kar vključuje učinkovito komunikacijo staršev z najstniki.

»Učinkom razveze in starševske ločitve na otroke se daje veliko poudarka, a ta raziskava pokaže, da je veliko bolj pomembno, vsaj v primeru tveganega spolnega vedenja, kaj oče počne doma,« sklepa DelPriore.

 

pripravila mag. s. Polonca Majcenovič

Danielle J. DelPriore et al. Impact of Fathers on Parental Monitoring of Daughters and Their Affiliation With Sexually Promiscuous Peers: A Genetically and Environmentally Controlled Sibling Study., Developmental Psychology (2017)

Tagged on:
Call Now Button