Reference SN

2020

 • Delavnice “Samopodoba” za mladostnike vključene v PUM.

Udeležba:

 • Spletni seminar Usposabljanje za svetovalce na kriznem telefonu COVID-19, Enota za psihološko pomoč Civilne zaščite, 30. 3. 2020.
 • Spletno izobraževanje New skills academy; Mental wellbeing in children certification, Child psyhology certification.
 • Spletna delavnica projektno vodenje – Zavod PIP, maj 2020.
 • E-strokovno srečanje »Prevalenca in dolgoročni vplivi obremenjujočih izkušenj v otroštvu na funkcioniranje v odraslosti – ključni rezultati«, 10.6.2020.
 • Spletno predavanje Čustveni incest, 29. 9. 2020.
 • Posvet E-zlorabe otrok, 22. 9. 2020.

UDELEŽBA 2019:

 • XII. študijski dan ZZDTS, Ko se klient in terapevt zgrešita, 19. 10. 2019, Ljubljana.
 • Terapevtska tehnika risanja zemljevida čutenj pri otrocih in mladostnikih, 26. 10. 2019.
 • Okrogla miza Ženske med zasvojenostjo in nasiljem, 20. 11. 2019.
 • Terapevtska obravnava otrok, 23. 11. 2019.
 • Mednarodna konferenca: “Osebna rast kot orodje v mladinskem in pedagoškem delu.”, 10. 12. 2019.

REFERENCE:

 • Sovoditeljica Terapevtske skupine v Družinskem centru MIR (2011-2012, 2016).
 • Aktivna voditeljica pri Združenju slovenskih katoliških skavtinj in skavtov na lokalni, regijski in državni ravni (2003 – 2015).
 • Delo v Društvu center za pomoč mladim; treningi asertivnosti, treningi socialnih veščin, delavnice v srednjih šolah, delo na doživljajskem igrišču (2005-2008).
 • Prostovoljno delo kot organiziran projekt v Mostarju v domu za otroke brez staršev z društvom Mozaik (2006).
 • Prostovoljno delo v Indiji z društvom MIC, projekt POTA (2007).
 • Delo na zaupnem telefonu Samarijan (2003 – 2008).
 • Vodenje delavnice v projektu Učenje za življenje v organizaciji Mladinskega sveta Maribor (2013).
 • Sodelovanje na taborih in srečanj družin, kjer sem kot animatorka delala z otroki in mladimi. Prav tako sem od mladinskih časov sodelovala na oratorijih (počitnice za otroke in mlade) in organizirala srečanja, vikende za mlade v okviru aktivnostih v organizaciji Cerkve.
 • Vodenje delavnic za odrasle, zakonske pare.
 • Spremljevalka in vzgojiteljica na letovanjih otrokom in odraslim osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju.
 • Zaposlitev v VDC POLŽ Maribor (skoraj 11 let).

 

USPOSABLJANJA:

 • Izobraževanja v okviru Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS): Taborna šola POTA, ZSKSS, Taborna šola metode PP, ZSKSS, Taborna šola združenja, ZSKSS, Taborna šola trener, ZSKSS.
 • Izobraževanje za delo na zaupnem telefonu Samarijan.
 • Trening asertivnosti, Center za pomoč mladim.
 • Usposabljanje za prostovoljce, Slovenska filantropija.
 • Udeležba na seminarju With or without competences, Bolgarija, MSS international.
 • Začetni tečaj znakovne govorice in nadaljevalni tečaj znakovne govorice na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana in Maribor.
 • Udeležba in izobraževanje na sistemskih postavitvah družine in organizacijske postavitve. Seminarji in delavnice v Sloveniji in v tujini pri tujih predavateljih z istega področja.
Tagged on:
Call Now Button