Reference: Kristina Šumak

2024

Udeležba

 • Posvet: Duševno zdravje skozi zgodbe: ranljive družbene skupine. 22. 3. 2024, Društvo Humanitas in SFU Ljubljana

2023

 • Voditeljica Podporne skupine za krepitev duševnega zdravja
 • Voditeljica Delavnic za krepitev duševnega zdravja

Udeležba

 • Spletni XV. študijski dan Združenja zakonskih in družinski terapevtov Slovenije, Problematika zakonske ureditve psihoterapije v Sloveniji – trenutno stanje in nekatere dileme, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 18. 11. 2023, Ljubljana
 • Strokovni seminar: Varni in sočutni odnosi kot zibelka duševnega zdravja. 19. 10. 2023, Zavod Pelikan – Karitas, Ljubljana
 • Izobraževalna delavnica: dr. Gabor Maté: Modrost travme. 14. 10. 2023, Cankarjev dom, Ljubljana
 • Strokovno srečanje: Skupaj s starši do duševnega zdravja otrok in mladostnikov. 11. 10. 2023, NIJZ OE Maribor (spletna izvedba)
 • Strokovni posvet: Izzivi alkohola, 28. 9. 2023, Društvo Projekt Človek – Sprejemni center Ruše, Bistrica ob Dravi
 • 13. posvet E-zlorabe otrok. 19. 9. 2023, Ljubljana
 • Mednarodna znanstvena konferenca: Dinamika alkoholizma in zasvojenosti ter družinsko življenje: Teorija, raziskovanje in dobre prakse. 12.5. 2023, Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta
 • Usposabljanje za izvedbo delavnic Dobro sem – modul za krepitev duševnega zdravja pri odraslih, 30. 3. – 31. 3. 2023, ZPM Ljubljana Moste-Polje (spletna izvedba)
 • XIV. študijski dan Združenja zakonskih in družinski terapevtov Slovenije, Razumevanje posameznika v družinskem sistemu, 25. marca 2023, Ljubljana

2022

 • Voditeljica Podporne skupine za krepitev duševnega zdravja

Udeležba

 • Spletna konferenca: Če prijaviš, lahko ustaviš. Lunina vila, inštitut za zaščito otrok, 8. 12. 2022
 • Spletno predavanje in strokovna razprava z okroglo mizo o vzgojno-izobraževalnem sistemu v Sloveniji: Logopedagogika, holistično-vzgojno-izobraževalni proces za 21.stoletje, 28. 9. 2022
 • Strokovno srečanje: Zmanjšanje osamljenosti in vključevanje sta ključnega pomena za duševno zdravje starejših, 8. 11. 2022, NIJZ OE Maribor (spletna izvedba)
 • Strokovno srečanje ob svetovnem dnevu duševnega zdravja: Razumevanje stigme na področju duševnega zdravja je korak k njenemu zmanjševanju, 14. 10. 2022, NIJZ OE Maribor (spletna izvedba)
 • 2. Socialni klub Socialne zbornice Slovenije: Multidisciplinarno sodelovanje na področju duševnega zdravja, 7. 10. 2022, Ljubljana
 • 4. strokovna konferenca: Raba zaslonskih tehnologij med mladimi, 27. 9. 2022, Center Šteker, Maribor
 • 12. posvet E-zlorabe otrok: Mladoletni storilci, 20. 9. 2022, Ljubljana
 • 11th Conference of the European Family Therapy Association – EFTA2022: Systemic Resonances and Interferences, 7. 9. 2022 – 10. 9. 2022, Ljubljana
 • Programa NARA – Na čuječnosti temelječe soočanje z vsakdanjikom (med epidemijo), 3. 3. 2022 – 21. 4. 2022 (spletna izvedba)
 • Delavnica: Moč pogovora – šibkost stigme, 16. 3. 2022, OMRA (spletna izvedba)
 • Delavnica: Stres povzroča stiske, okrepite svoje moči!, 18. 2. 2022, OMRA (spletna izvedba)

2021

 • Kristina Šumak: Delavnica Uporaba peskovnika v terapevtskem delu, Družinski center mir, 17. 11. 2021

Udeležba:

 • E-posvet: Nasilje nad starejšimi, 6. 12. 2021, Društvo življenje brez nasilja (spletna izvedba)
 • 3. strokovna konferenca: Raba zaslonskih tehnologij med mladimi, 30. 11. 2021, Društvo IndiJanez / Center Šteker (spletna izvedba)
 • Strokovno srečanje ob obeležitvi Svetovnega dne duševnega zdravja: Kaj lahko storimo za boljšo psihično odpornost v trenutnem svetu?, 19. in 20. 10. 2021, Nacionalni inštitut za javno zdravje (spletna izvedba)
 • Usposabljanje na področju socialnega varstva: Evalvacije programov, 22. 9. 2021, Socialna zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Konferenca: Dnevi duševnega zdravja 2021, Obravnava otrok in maladostnikov po Zakonu o duševnem zdravju ter obravnava v času epidemije, 16. in 17. 9. 2021, Ministrstvo za pravosodje (spletna izvedba)
 • XIII. študijski dan ZZDTS: Izzivi terapevtskega dela na daljavo, 17. 4. 2021, Ljubljana (spletna izvedba)

2020

 • Kristina Šumak, predavanje za predzakonce: Kaj pa ko nastopi kriza v odnosu?, Muta 22.2.2020

Udeležba:

 • Strokovni posvet: Epidemija in nasilje, 10. 12. 2020 (spletna izvedba)
 • XI. kongres ZZDTS (z mednarodno udeležbo): Soočanje z izgubami in žalovanjem, 6. in 7. 11. 2020, Ljubljana (spletna izvedba)
 • Delavnica: Aktivni odmor, 1. 10. 2020, Center za krepitev zdravja Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor
 • Izobraževanje: Čustveni incest, 29. 9. 2020, Društvo Projekt Človek (spletna izvedba)

2019

 • Kristina Šumak, Doživljanje nosečnosti po predhodni izgubi otroka v nosečnosti ali kmalu po rojstvu, strokovni prispevek na X. kongresu zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, Ljubljana 2019
 • Kristina Šumak, predavanje za predzakonce: Ko se nama v odnosu zalomi, Muta 23. 2. 2019

Udeležba:

 • 13. nacionalna konferenca ob mesecu preprečevanja zasvojenosti: Skupaj zmoremo več, 6. 11. 2019, Otočec
 • Študijski dan ZZDTS: Ko se klient in terapevt zgrešita, 19. 10. 2019, Ljubljana
 • Usposabljanje na področju socialnega varstva: Mreža socialnovarstvenih programov v Sloveniji, 3. 10.2019, Ljubljana
 • 1. simpozij nekemičnih odvisnosti z mednarodno udeležbo, 1. oktober 2019, Maribor
 • Posvet: E-zlorabe otrok, 17. 9. 2019, Ljubljana
 • Delavnice OMRA za strokovne delavce, 18. 4. 2019
 • Kongres ZZDTS: S psihoterapijo do zdravih odnosov, 29. in 30. 3. 2019
 • Usposabljanje: Močno konfliktne razveze in manipuliranje z otroki, 8. – 9.  3. 2019, Ljubljana

2018

 • Kristina Šumak, Tesnoba in strah pred intimo pri odraslih z izkušnjo ločitve staršev v otroštvu, znanstveni prispevek na IX. kongresu zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, Ljubljana 2018

Udeležba:

 • Usposabljanja na področju socialnega varstva: Metode in tehnike forenzičnega razgovora z otrokom, ki je bil žrtev spolne zlorabe, 30. 11. in 1. 12. 2018, Ljubljana
 • Simpozij: Vpliv zgodnjih travmatičnih izkušenj na fizično in duševno zdravje ter funkcioniranje v odraslosti, 26. 11. 2018, Ljubljana
 • Delavnica: Terapevtsko delo s peskovnikom, 17.11.2018, Celje
 • Simpozij: Zgodbe o možganih, 24. 10. 2018, Maribor
 • Izkustveno izobraževanje: Terapevtska obravnava otrok, 29. 9. 2018, Celje
 • Kongres ZZDTS, Preživeti v odnosih, 13. in 14. 4. 2018, Ljubljana

2017

Udeležba:

 • Kongres ZZDTS, Otrok in mladostnik na prelomu novih spoznanj, 7. in 8. 4. 2017
 • Usposabljanje: Prepoznavanje spolnih zlorab in ukrepanje, 24. 3. 2017

2016

Udeležba:

 • Študijski dan ZZDTS: Delam dobro, 22. 10. 2016, Ljubljana
 • Strokovna konferenca Zdravniške zbornice Slovenije: Zdravstvo – pomemben člen pri preprečevanju nasilja v družini, 2. 6. 2016
 • Delavnica: Celostna hospic oskrba med teorijo in prakso, 30. 5. 2016

2015

 • Šumak, Kristina. 2015. Samopoškodovanje. V: Pasti odraščanja: brošura za ozaveščanje mladih. Maribor: Društvo salezijanski mladinski center, 9-14.

Udeležba:

 • Usposabljanje: Dolgotrajna oskrba starejših, 17. 6. 2015
 • Strokovno usposabljanje na konferenci socialnega vključevanja: Kje so naše meje, 29. 5. 2015
 • Usposabljanje: Delo z osebami z izkušnjo nasilja, 9. 4. 2015
 • Kongres ZZDTS, Kvaliteta (so)bivanja, 27. in 28. 3. 2015

2014

 • Kristina Šumak, Sklop predavanj in delavnic za mladostnike: Pasti odraščanja. Društvo Salezijanski mladinski center Maribor, DD Lizike Jančar, DD AMS, ŠD sv. Elizabete idr., 2014
 • Čampa, Boštjan, Metlikovič Peter, Šumak Kristina, Koštomaj Nina, Staš Žnidar. Analiza stroškov in koristi na področju psihoterapije ter zdravstvenega in socialnega varstva. Kairos, Slovenska revija za psihoterapijo, 2014, letn. 8, št. 3-4, str. 133-149.
 • Kristina Šumak, Predavanja in delavnice za zakonce o zakonskem konfliktu in konstruktivnemu reševanju konfliktov ter komunikaciji v partnerskem odnosu, Zakonski konflikt, Veržej 26. 4. 2014 ter 8. – 9. 7. 2014.
 • Čampa, Boštjan, Peter Metlikovič, Kristina Šumak, Nina Kostomaj, Rok Nemeček, Staš Žnidar in Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije. 2013. Analiza stroškov in koristi (cost/benefit) na področju socialnega varstva. V: Uvajanje inovativnih sistemskih rešitev na področju sociale. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov.

Udeležba:

 • Seminarja z Danielom J. Sieglom, M.D., Možgani v odnosih, 25.9.2014
 • Strokovno usposabljanje na področju socialnega varstva: Prekinimo začarani krog socialne izključenosti, 16. 5. 2014
 • Kongres ZZDTS, Odnosi na križišču sodobnega časa, 11. in 12. 4. 2014
Tagged on:
Call Now Button