Reference KŠ

 

 • Kristina Šumak, predavanje za predzakonce: Kaj pa ko nastopi kriza v odnosu?, Muta 22.2.2020
 • Kristina Šumak, Doživljanje nosečnosti po predhodni izgubi otroka v nosečnosti ali kmalu po rojstvu, strokovni prispevek na X. kongresu zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, Ljubljana 2019
 • Kristina Šumak, predavanje za predzakonce: Ko se nama v odnosu zalomi, Muta 23. 2. 2019
 • Kristina Šumak, Tesnoba in strah pred intimo pri odraslih z izkušnjo ločitve staršev v otroštvu, znanstveni prispevek na IX. kongresu zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, Ljubljana 2018
 • Šumak, Kristina. 2015. Samopoškodovanje. V: Pasti odraščanja: brošura za ozaveščanje mladih. Maribor: Društvo salezijanski mladinski center, 9-14.
 • Kristina Šumak, Sklop predavanj in delavnic za mladostnike: Pasti odraščanja. Društvo Salezijanski mladinski center Maribor, DD Lizike Jančar, DD AMS, ŠD sv. Elizabete idr., 2014
 • Čampa, Boštjan, Metlikovič Peter, Šumak Kristina, Koštomaj Nina, Staš Žnidar. Analiza stroškov in koristi na področju psihoterapije ter zdravstvenega in socialnega varstva. Kairos, Slovenska revija za psihoterapijo, 2014, letn. 8, št. 3-4, str. 133-149.
 • Kristina Šumak, Predavanja in delavnice za zakonce o zakonskem konfliktu in konstruktivnemu reševanju konfliktov ter komunikaciji v partnerskem odnosu, Zakonski konflikt, Veržej 26. 4. 2014 ter 8. – 9. 7. 2014.
 • Čampa, Boštjan, Peter Metlikovič, Kristina Šumak, Nina Kostomaj, Rok Nemeček, Staš Žnidar in Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije. 2013. Analiza stroškov in koristi (cost/benefit) na področju socialnega varstva. V: Uvajanje inovativnih sistemskih rešitev na področju sociale. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov.

Udeležba:

2019

 • 13. nacionalna konferenca ob mesecu preprečevanja zasvojenosti, Skupaj zmoremo več, 6. 11. 2019, Otočec
 • Študijski dan ZZDTS, Ko se klient in terapevt zgrešita, 19. 10. 2019, Ljubljana
 • Usposabljanje na področju socialnega varstva: Mreža socialnovarstvenih programov v Sloveniji, 3. 10.2019, Ljubljana
 • 1. simpozij nekemičnih odvisnosti z mednarodno udeležbo, 1. oktober 2019, Maribor
 • Posvet: E-zlorabe otrok, 17. 9. 2019, Ljubljana
 • Delavnice OMRA za strokovne delavce, 18. 4. 2019
 • Kongres ZZDTS, S psihoterapijo do zdravih odnosov, 29. in 30. 3. 2019
 • Usposabljanje: Močno konfliktne razveze in manipuliranje z otroki, 8. – 9.  3. 2019, Ljubljana

2018

 • Usposabljanja na področju socialnega varstva: Metode in tehnike forenzičnega razgovora z otrokom, ki je bil žrtev spolne zlorabe, 30. 11. in 1. 12. 2018, Ljubljana
 • Simpozij: Vpliv zgodnjih travmatičnih izkušenj na fizično in duševno zdravje ter funkcioniranje v odraslosti, 26. 11. 2018, Ljubljana
 • Delavnica: Terapevtsko delo s peskovnikom, 17.11.2018, Celje
 • Simpozij: Zgodbe o možganih, 24. 10. 2018, Maribor
 • Izkustveno izobraževanje: Terapevtska obravnava otrok, 29. 9. 2018, Celje
 • Kongres ZZDTS, Preživeti v odnosih, 13. in 14. 4. 2018, Ljubljana

2017

 • Kongres ZZDTS, Otrok in mladostnik na prelomu novih spoznanj, 7. in 8. 4. 2017
 • Usposabljanje Združenja proti spolnemu zlorabljanju: Prepoznavanje spolnih zlorab in ukrepanje, 24. 3. 2017

2016

 • Študijski dan ZZDTS, Delam dobro, 22. 10. 2016, Ljubljana
 • Strokovna konferenca Zdravniške zbornice Slovenije: Zdravstvo – pomemben člen pri preprečevanju nasilja v družini, 2. 6. 2016
 • Udeležba na delavnici: Celostna hospic oskrba med teorijo in prakso, 30. 5. 2016

2015

 • Usposabljanje: Dolgotrajna oskrba starejših, 17. 6. 2015
 • Strokovno usposabljanje na konferenci socialnega vključevanja: Kje so naše meje, 29. 5. 2015
 • Usposabljanje: Delo z osebami z izkušnjo nasilja, 9. 4. 2015
 • Kongres ZZDTS, Kvaliteta (so)bivanja, 27. in 28. 3. 2015

2014

 • Udeležba seminarja z Danielom J. Sieglom, M.D., Možgani v odnosih, 25.9.2014
 • Strokovno usposabljanje na področju socialnega varstva: Prekinimo začarani krog socialne izključenosti, 16. 5. 2014
 • Kongres ZZDTS, Odnosi na križišču sodobnega časa, 11. in 12. 4. 2014
Call Now Button