Podkast Skrb zase

Kaj je skrb zase in zakaj je pomembna?
V začetku vsakega novega leta je mogoče na spletu in v revijah prebirati o različnih zaobljubah. Koliko je šele želja v srcih posameznikov, ki hrepenijo po tem, da bi bili dobro in da bi bilo življenje samo dobro. Letos je mojo pozornost pritegnila tema o SKRBI ZASE. V tem podkastu se bomo zato ustavili kar pri njej, pa čeprav je od novega leta že kar daleč.
Kako bi lahko bila skrb zase povezana s postnim časom? Post povezujemo z odpovedjo. Kaj, ko bi se odpovedali temu, da ne skrbimo dovolj dobro zase?
V letu 2021 so ugotovili, da se je besedna zveza SKRB ZASE v Googlu več kot podvojila v primerjavi z letom 2015. Kako to? Je razlog epidemija, ki nas je doletela v začetku leta 2020? Najverjetneje. To so bili stresni trenutki in obdobja, česar marsikdo ni zdržal, in je iskal rešitve kako bi si pomagal. A ne gre samo za epidemijo, vsakdanje življenje je polno izzivov.
Kadar kot terapevtka omenim svojim klientom v terapevtskem procesu skrb zase, je skoraj tipičen odziv klientov sram, še zlasti kadar razumejo skrb zase kot sebičnost. Ne gre za sebičnost, gre za to, da poskrbimo zase tako, da smo zdravi, da smo dobro, da lahko opravljamo svoje delo, pomagamo drugim in zanje skrbimo. Je to sebično?
Svetovna zdravstvena organizacija opredeli skrb zase kot sposobnost posameznikov, družin in skupnosti, da spodbujajo zdravje, preprečujejo bolezni, ohranjajo zdravje in da se soočajo z boleznijo in invalidnostjo s podporo ali brez podpore zdravstvenih delavcev. Po tej opredelitvi skrb zase vključuje vse, kar je povezano z našim telesnim zdravjem, zdravo prehrano, iskanjem medicinske pomoči, soočanjem s stresorji ter skrbimo za svoje lastno zdravje in dobro počutje. Skrb zase postaja pomembna tudi za širšo javnost, ne samo za področje zdravstva. Bolj poljudna opredelitev skrbi zase pove, da je to vse, kar naredimo zase, vse, kar nas neguje in hrani, kar nas sprošča in umirja. Lahko je kaj intelektualnega, duhovnega, praktičnega, lahko so običajna opravila.
A potrebna je redna samorefleksija kako smo, kako se počutimo in kaj potrebujemo na telesnem, duševnem in duhovnem področju. Nekaterim pride skrb zase prav, ker se soočajo z zahtevnimi izzivi. Drugi si želijo skrbeti zase samo zato, da bi se počutili srečne. Skrb zase dojemamo vsak po svoje. Tudi spreminja se iz dneva v dan in iz enega življenjskega obdobja v drugo. Dragoceno je, kadar se znamo ustaviti in premisliti kje smo in kako smo. Redna skrb zase nam daje več možnosti, da se na vse, kar se zgodi v našem življenju odzivamo na zdrave in miren način.
Koristi redne skrbi zase je veliko in so povezane s pozitivnimi zdravstvenimi rezultati, kot so npr. boljši odzivi na stres, krepkejši imunski sistem, povečana produktivnost, pa tudi višja samozavest.
Zdaj nas čaka nekaj osebnega dela, ko bomo poskušali v sebi poiskati odgovore na vprašanja o tem kako skrbimo zase. Izhodišča, ob katerih bomo premišljevali, so vzeta iz različnih virov. 
Vsa ta izhodišča, ob katerih smo premišljevali, so nam v izziv. Kako začeti, da se bo kaj spremenilo? Dobro je, da izberemo nekaj, kar nas veseli in da to ni velik zalogaj. Nekaj preprostega, kar nas ne obremenjuje. O svojem trudu povemo komu od svojih najbližjih, da nas bodo v tem podprli in nas kdaj tudi vprašali kako nam gre. 
Pripravila: s. Polonca Majcenovič
Call Now Button