Razpis za stažiranje

Družinski center mir, zavod za pomoč družinam v stiski, razpisuje prosto mesto za stažiranje. Prosimo, da nam vsi zainteresirani kandidati s sklenjenim študijem: zaključena specializacija, izpopolnjevanje, magisterij ali doktorski študij Zakonske in družinske terapije pred bolonjsko reformo oz. zaključen program Zakonske in družinske študije in program izpopolnjevanja Zakonska in družinska terapija (kdor nima opravljenega programa Zakonske in družinske študije predloži seznam opravljenih predavanj, seminarjev z ustreznim število ur) do 20. 1. 2023 pošljejo svoje pisne prijave na naslov zavoddcm@dc-mir.si. Zaželjeno je, da imajo kandidati strokovni izpit iz socialnega varstva.

Pisna prijava naj vsebuje:

1. Kratek življenjepis

2. Reference o dosedanjem delu

3. Potrdilo o ustrezni izobrazbi

4. Področje zanimanja (npr. nasilje v družini, delo z otroki in mladostniki …)

5. Časovna razpoložljivost

Kandidati bodo dobili pisne odgovore do 1. 2. 2023.

mag. Polonca Majcenovič, direktorica

Call Now Button