E-mesečnik Družinskega centra mir

Februar 2011

Sv. Janez Bosko meni, da je vzgoja je stvar srca. Iz tega izhaja, da je vzgoja neuspešna, če vzgojitelju ne uspe pridobiti otrokovega srca, med njima ne pride do vzgojnega stika, ostaneta si tujca. Srce vzgojitelja in srce otroka se lahko srečata le v ljubezni. Kogar namreč ne ljubimo, zanj nismo pripravljeni storiti kaj veliko, skoraj nič. Vzgojitelj pa je poklican, da veliko stori za otroka, zato ga ljubi z veliko ljubeznijo.

Vzgojo deli na dva stila: preventivni in represivni. Represivna vzgoja je sistem prisile (grožnja in kazen), ki jo vzgojitelj izvaja nad otrokom, da bi odpravil neželjeno vedenje. Med vzgojiteljem in otrokom se ustvarja napet, nesproščen in odtujen odnos. Spremembe v vedenju so kratkotrajne , brez notranje spremembe človeka. Ko preneha prisila, izgine tudi uspeh takšne vzgoje (sprememba vedenja). Preventivna vzgoja pa je nekaj pozitivnega: preprečuje zlo, otroka varuje pred stranpotmi in načrtno gradi pozitivno. Ta vzgoja je usmerjena v osebno rast otroka. Odnos med vzgojiteljem in otrokom preveva zaupanje, sodelovanje in spoštovanje. Ne le, da otroka varuje pred slabim, ampak ga tudi spodbuja k dobremu (povzeto iz knjige T. Ciglar: Vzgajajmo z don Boskovim srcem, Ljubljana 2009).


Vabimo vas:

Pridružite se lahko zakonski skupini.
Sprememba termina srečanja zakonske skupine: v februarju bo zaradi kulturnega praznika le eno srečanje, to bo v torek, 15. februarja 2011, ob 18.15.

Večeri za starše mladostnikov bodo potekali ob sredah od 18.30 do 20.00, v prostorih centra. Prijave sprejemamo do 24. februarja 2011.

Delavnica za odrasle otroke zasvojenih oseb bo ob torkih (1. 3., 15. 3., 29.3. in 12. 4. 2011) od 19.30 do 21.30, v prostorih centra. Prijave sprejemamo do 22. februarja 2011.

Pogovornim oddajam o vzgoji na Radiu Brezje lahko prisluhnete vsak prvi ponedeljek v mesecu ob 21.00.

Tagged on:
Call Now Button