Reference: Monika Vuk

Odmevi klientov po terapevtskem procesu

2023

 • Voditeljica Podporne skupine za krepitev duševnega zdravja 2023

Udeležba: 

 • Spletni XV. študijski dan Združenja zakonskih in družinski terapevtov Slovenije, Problematika zakonske ureditve psihoterapije v Sloveniji – trenutno stanje in nekatere dileme, 18. novembra 2023, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani
 • Spletno strokovno srečanje »Skupaj s starši do duševnega zdravja otrok in mladostnikov,« 11. oktobra 2023, Nacionalni inštitut za javno zdravje – OE Maribor
 • Strokovni posvet »Izzivi alkohola,« 28. septembra 2023, Društvo Projekt Človek – Sprejemni center Ruše, Bistrica ob Dravi
 • 13. posvet E-zlorabe otrok, 19. septembra 2023, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana
 • Spletna mednarodna konferenca Dinamika alkoholizma in zasvojenosti ter družinsko življenje: teorija, raziskovanje in dobre prakse, 12. maja 2023, Teološka fakulteta
 • XIV. študijski dan Združenja zakonskih in družinski terapevtov Slovenije, Razumevanje posameznika v družinskem sistemu, 25. marca 2023, Ljubljana

2022

 • Voditeljica Podporne skupine za krepitev duševnega zdravja 2022

Udeležba: 

 • Online Collective Trauma Summit 2022: Creating a Global Healing Movement, 28. september do 6. oktober 2022, Inner Science LLC, United States
 • On-line predavanja in strokovna razprava z okroglo mizo: Strokovni posvet z okroglo mizo o vzgojno-izobraževalnem sistemu v Sloveniji, 28. 9. 2022, Alma Mater Europaea – ECM
 • Spletna okrogla miza Ljubezen do sebe in drugih, 31. 3. 2022, Društvo študentov psihologije Slovenije, Ljubljana

2021

Udeležba:

 • Spletno strokovno srečanje »Kaj lahko storimo za boljšo psihično odpornost v trenutnem svetu?,« 19. 10. 2021, NIJZ, območna enota Novo mesto
 • Spletna mednarodna znanstvena konferenca Teologija in psihologija v dialogu z naslovom V kakšnega Boga ljudje danes verujejo oziroma ne verujejo?, 15. 10. 2021, Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani in Katoliška fakulteta v Đakovem, Univerza Josipa Jurja Strossmayerja u Osijeku
 • Spletni XII. mednarodni kongres Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije »Doživljanje odnosov v digitalni dobi: osamljenost, zasvojenost, digitalna demenca,« 25. 9. 2021 in 27. 11. 2021, Ljubljana
 • Usposabljanje na področju socialnega varstva, seminar Evalvacije programov, 22. 9. 2021, Socialna zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Spletno izobraževanje: Ko mladostnik sam »zdravi« svoje stiske, 14. 5. 2021, Ministrstvo za zdravje
 • Spletni XIII. študijski dan Združenja zakonskih in družinski terapevtov Slovenije, Izzivi terapevtskega dela na daljavo, 17. 4. 2021, Ljubljana

2020

 • Gostja v oddaji Klepet ob kavi »Se znate prepirati? Pravila za uspešno prepiranje!« 2. 7. 2020, Planet TV.

Udeležba:

 • Nacionalni strokovni e-posvet »Epidemija in nasilje,« 10. 12. 2020, Društvo življenje brez nasilja, Novo mesto
 • Spletna konferenca: 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo: Za človeka gre: relevanca znanosti in izobraževanja »Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja / Holistic Educational Process and Strengthening of Mental Health,« 4. 12. 2020, Alma Mater Europaea – ECM
 • Spletna mednarodna konferenca International Conference Understanding Violence: Theory, Research, Professional work and Therapeutic Practice, 27. 11. 2020, Teološka fakulteta
 • Spletni XI. kongres Zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (z mednarodno udeležbo): Soočanje z izgubami in žalovanjem, 6. in 7. novembra 2020, Ljubljana
 • Spletno strokovno srečanje: 14. Nacionalna konferenca ob mesecu preprečevanja zasvojenosti Skupaj zmoremo več: Opolnomočeni strokovnjaki – Opolnomočeni mladostniki, 4. 11. 2020, Nacionalni inštitut za javno zdravje
 • Delavnica Aktivni odmor, 1. 10. 2020, Center za krepitev zdravja Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor
 • Spletno Predavanje Čustveni incest, 29. 9. 2020, Društvo Projekt Človek
 • Online Webinar »Ensuring continuity of care in times of crisis,« 1. 4. 2020, European Social Network
 • Spletni seminar: Usposabljanje za svetovalce na kriznem telefonu COVID-19, 30. 3. 2020, Enota za psihološko pomoč Civilne zaščite

2019

 • Intervju »Prevara partnerja ne vodi nujno v razpad zveze.« Večer, 2. novembra 2019, Sobotna priloga.
 • Intervju »Ker nas je strah zavrnitve.« Večer, 29. junij 2019, Sobotna priloga.

Udeležba:

 • XII. študijski dan Združenja zakonskih in družinski terapevtov Slovenije, »Ko se klient in terapevt zgrešita,« 19.10.2019, Ljubljana
 • Strokovno izobraževanje Močno konfliktne razveze in manipuliranje z otroki, 11. in 12. oktobra, Družinski inštitut Bližina, Ljubljana
 • Delavnica OMRA, Prepoznavanje in rešitve težav, povezane s stresom, depresijo, anksioznimi in drugimi duševnimi motnjami, 18. april 2019, Gornja Radgona
 • Seminar Priprava na preverjanje usposobljenosti strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva, Socialna zbornica Slovenije, 15. in 17. april 2019, Ljubljana
 • X. kongres Zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, S psihoterapijo do zdravih odnosov, 29. in 30. marec 2019, Ljubljana

2018

 • Voditeljica Terapevtske skupine za ženske 2018
 • Delavnica: Samopodoba, 20.6.2018, Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor (program gradbeni tehnik)
 • Delavnica: Samopodoba, 4.5.2018, Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor (program tehniška gimnazija)

Udeležba:

 • Izkustveno izobraževanje: Terapevtska obravnava otrok, 10.11.2018, Družinski inštitut Bližina, Celje
 • Simpozij Zgodbe o možganih, 24.10.2018, Maribor
 • XI. študijski dan Združenja zakonskih in družinskih terapevtov, Zakonske obveznosti in dolžnosti terapevtov, 13.10.2018, Ljubljana
 • Seminar »Delo z ogroženimi otroki in mladostniki,« 25.9.2018, Ljubljana
 • Strokovno izobraževanje Nujna stanja v otroški in mladostniški psihiatriji, 18.5.2018, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
 • Duhovni vikend za ženske: Vodnjak je globok, Piran, 27. do 29. april 2018
 • IX. kongres Zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, (Pre)živeti v odnosih, 13. in 14. april 2018, Ljubljana

2017

 • Sovoditeljica Terapevtske skupine za ženske 2017

Udeležba:

 • Strokovni posvet Izvajanje javnih razpisov v Mestni občini Maribor, 4.12.2017, Maribor
 • X. študijski dan Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, Moja odgovornost – etično ravnanje, 21.10.2017, Ljubljana
Tagged on:
Call Now Button