Reference: Polonca Majcenovič

Odmevi klientov po terapevtskem procesu

2023

mag. Polonca Majcenovič, mag. Kornelija Ferčak Folnovič: Izobraževanje za Karierni center UM: Osnove terapevtskih pristopov pri podpori posebnim skupinam študentov, 5. 10. 2023, Maribor

Udeležba:

 • Spletni XV. študijski dan Združenja zakonskih in družinski terapevtov Slovenije, Problematika zakonske ureditve psihoterapije v Sloveniji – trenutno stanje in nekatere dileme, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 18. novembra 2023
 • Seminar za supervizorje: Ustvarjalna supervizija. 11. oktober 2023, Ljubljana, SZS (Polonca Majcenovič)
 • Congress Attachment and Trauma: Embracing and Repairing the Traumatized Self in Psychotherapy, 15.-17- 9- 2023, Rim (mag. Polonca Majcenovič)
 • XIV. študijski dan Združenja zakonskih in družinski terapevtov Slovenije, Razumevanje posameznika v družinskem sistemu, 25. marca 2023, Ljubljana

2022

 • mag. Polonca Majcenovič, Supervizija kot vzajemni proces rasti, Kairos 16/3-4/2022

Udeležba:

 • 2022 Systemic Family Therapy Conference, 9.-11. 11. 2022

2021

 • mag. Polonca Majcenovič: Predavanje Sočuten odziv na stisko bližnjega, Nadškofijska karitas Maribor, 1. 12. 2021
 • mag. Polonca Majcenovič: Predavanje Odraščanje ob čustveno nezrelih starših, Nadškofijska karitas Maribor, 3. 6. 2021
 • voditeljica Zakonske skupine in Skupine za ženske

Udeležba:

 • Metode in tehnike sistemske supervizije«, 3. 11. 2021, SZS
 • Spletno strokovno srečanje »Kaj lahko storimo za boljšo psihično odpornost v trenutnem svetu?,« 15. 10. 2021, NIJZ
 • Expert Strategies for Integrating Compassion-Based Approaches into Trauma Treatment, NICABM, junij 2021
 • Dialectical Behavioral Therapy (DBT): DBT Emotion Regulation, UDEMY, maj 2021
 • How to Work with a Client’s Emotional Triggers, NICABM, januar 2021

2020

 • mag. Polonca Majcenovič, Oddaja Nad leta z nasmehom– intervju na Radiu Maribor o odnosih v jeseni življenja, 26. 5. 2020
 • mag. Polonca Majcenovič, Delo od doma – sanjsko ali polno pasti?, intervju na Maribor24.si, 7. 4. 2020
 • mag. Polonca Majcenovič: Predavanje Odraščanje ob čustveno nezrelih starših, ZPM Maribor, 2. 3. 2020

Udeležba:

 • Supervizija z uporabo digitalnih komunikacijskih orodij – skrb za etično in učinkovito prakso, 15. 12. 2020, SZS
 • Mednarodno srečanje Women human rights defenders concerned with sexual violence united in regional, european and trans-atlantic co-operation, 17. – 18. 11. 2020, Društvo SOS telefon
 • 14. nacionalna konferenca ob mesecu preprečevanja zasvojenosti: Opolnomočeni strokovnjaki – opolnomočeni mladostniki, 4. november 2020, NIJZ
 • 6. strokovno srečanje z mednarodno udeležbo, Skupinsko delo v psihoterapiji, svetovanju in psihoedukaciji, 31. januar in 1. februar 2020, Sloventa, Ljubljana

2019

 • mag. Polonca Majcenovič: Predavanje Odraščanje ob čustveno nezrelih starših, Družinski center mir, 9. 12. 2019
 • mag. s. Polonca Majcenovič, Duhovne vaje za družine, Veržej, september 2019
 • mag. s. Polonca Majcenovič, Oddaja Radia Maribor Nad leta z nasmehom (29. 6. 2019): Mir v nas
 • voditeljica Zakonske skupine in Skupine za ženske

Udeležba:

 • XII. študijski dan ZZDTS, Ko se klient in terapevt zgrešita,  19. 10. 2019, Ljubljana
 • »Nekemične odvisnosti«, Strokovni simpozij, Oddelek za psihiatrijo, Univerzitetni klinični center Maribor, Maribor, 1.10.2019
 • Ustvarjalna supervizija, predstavitev, izvajalka: Aleksandra Schuller, 27. 9. 2019, Ljubljana
 • SZSLO in MDDSZ, Mreža socialnovarstvenih programov,  4. 6. 2017, Ljubljana
 • Delavnica OMRA, Stres in motnje razpoloženja, anksioznost, 18. 4. 2019, Gornja Radgona

2018

 • mag. s. Polonca Majcenovič, dve predavanji Komunikacija in intimnost, Kobilje, december 2018
 • mag. s. Polonca Majcenovič, Duhovni vikend za ženske, Celje, november 2018
 • mag. s. Polonca Majcenovič, Duhovni vikend za ženske, Piran, 27. do 29. april 2018
 • mag. s. Polonca Majcenovič, Pomen dotika za vzpostavljanje varne navezanosti v partnerskem odnosu v partnerskem terapevtskem procesu: kvalitativna študija, znanstveni prispevek na IX. kongresu zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, Ljubljana 2018
 • mag. s. Polonca Majcenovič, Duhovni vikend za družine, Kančevci, 23. – 25. februar 2018

Udeležba:

 • SZSLO: seminar “Kompetence supervizorja v teoriji in praksi”, 17. 10. 2018, Ljubljana
 • XI. študijski dan ZZDTS, Zakonske obveznosti in dolžnosti terapevtov,  12. 10. 2018, Ljubljana
 • SZSLO in MDDSZ, Mreža socialnovarstvenih programov,  18. 6. 2017, Ljubljana
 • 15. študijski dnevi 2018 Slovenske krovne zveze za psihoterapijo z naslovom MNOGOTERI OBRAZI TRAVME IN VZPOSTAVLJANJA RAVNOVESJA, 1. 6. 2018
 • IX. kongres ZZDTS, Preživeti v odnosih, 13. in 14. 4. 2018
 • seminar Vpliv zgodnjih travmatičnih izkušenj – somatski pristop podpore okrevanju (Elisabeth Schneider – Kaiser), Ljubljana, 26. – 27. 1. 2018

2017

 • Polonca Majcenovič, Poročilo o mednarodnem kongresu Nasilje in dialog – izkušnje dialoga o nasilju: kulture, institucije, spol in generacije, 24. in 25. november 2017 v Milanu, Kairos 11/3-4/2017
 • mag. s. Polonca Majcenovič, Duhovni vikend za ženske, Piran, 13. do 15. oktober 2017
 • mag. s. Polonca Majcenovič, Partnersko nasilje in obravnava relacijske družinske terapije, strokovni prispevek na V. Mednarodni znanstveni konferenci na temo »IZZIVI IN TEŽAVE SODOBNE DRUŽBE«, Rakičan 2017
 • mag. s. Polonca Majcenovič, S sočutjem skrbimo zase, predavanje v Ljubljani, 17. maj 2017
 • mag. s. Polonca Majcenovič, S sočutjem skrbimo zase, predavanje v Slovenski Bistrici, 18. april 2017
 • mag. s. Polonca Majcenovič, Soodvisno starševstvo, prispevek na VIII. kongresu zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, Ljubljana 2017
 • Kornelija Ferčak Folnovič in mag. Polonca Majcenovič, Samopodoba in medosebni odnosi, delavnice za otroke, OŠ Angela Besednjaka, marec 2017

Udeležba:

2016

 • Majcenovič P. (2016). Pasti prostega časa mladih. Iskanja. 53-54 (2016).
 • Delavnica Katehet in konfliktni učenci (Maribor, Ptuj, Prihova, Cerkvenjak, Slovenj Gradec), oktober 2016

Udeležba:

 • SZSLO, Komunikacija s težavnimi otroki in mladostniki, 6. 12. 2017

2014

 • Sodelovanje v e-pripravi na zakon z Zavodom Iskreni.net
 • Ljubljana: Vikend komunikacije za skupnost sester uršulink v Ljubljani
 • mag. s. Polonca Majcenovič, Odnosi in medgeneracijsko sodelovanje v družini, 19. 12. 2014

2013

 • Sodelovanje v e-pripravi na zakon z Zavodom Iskreni.net
 • Majcenovič  P. (2013). Spremembe po obiskovanju šole za starše. Vzgoja 15 (58).

2012

 • mag. s. Polonca Majcenovič, Terapevtska obravnava dolgotrajnih posledic anoreksije, prispevek na III. kongresu zakonskih in družinskih terapevtov, Ljubljana, 3. 3. 2012
 • Majcenovič P. (2012). Povezanost vzgojnih slogov z navezanostjo na druge in na Boga. Bogoslovni vestnik 72 (2).
 • Majcenovič P. (2012). Relacijsko družinsko terapevtska obravnava stresnega načina življenja mlade družine: študija primera. 1st Chance4ChangeMednarodna konferenca, 19. 9. 2012.

2010/11

 • mag. Kornelija Ferčak in mag. s. Polonca Majcenovič, Tesnoba v intimnem odnosu z vidika relacijsko družinske terapije, prispevek na devetih študijskih dnevih slovenske krovne zveze za psihoterapijo,  Rogla, 4. 4. 2011
Tagged on:
Call Now Button