Obvestilo o delovanju Družinskega centra mir do 29. 3. 2020

Do 29. 3. 2020 je Družinski center mir zaprt za osebno delo z uporabniki. Za komunikacijo s terapevtkami/strokovnimi delavkami uporabite e-pošto in telefon.

Strokovne delavke/terapevtske bomo obvestile vsaka svoje uporabnike o nadaljevanju terapevtskih procesov.

mag. s. Polonca Majcenovič, direktorica

Maribor, 12. marec 2020

Obvestilo MDDSZ:

Tagged on:
Call Now Button