Pogovor s partnerjem o spolnosti

Pripravila: mag. Anja Mesarič

Pri delu s pari na terapiji se pogosto pogovarjamo o komunikaciji. Kako se pogovarjata, koliko se pogovarjata in o čem se pogovarjata. Komunikacija je seveda zelo pomemben del partnerskega odnosa. Na terapiji se pogosto pokaže potreba po tem, da obnovimo ali se na novo naučimo take komunikacije, ki vodi v zbliževanje in poglabljanje odnosa. To še posebej velja za komunikacijo o intimnem življenju para, za komunikacijo o spolnosti.

Kako začeti pogovor

Preden se začneta pogovarjati, najprej preverita ali je čas primeren za pogovor. Kadar se želimo pogovarjati  spolnosti, je vedno dobro to vnaprej napovedati, ker gre za najgloblje in najbolj intimne tematike, ki zahtevajo vso našo pozornost. To vsekakor niso pogovori, ki bi jih lahko opravili mimogrede. Vsak pogovor naj vsebuje tri pomembne elemente:

1.     Potrditev

Pogovor se mora začeti s pozitivno oceno ali pohvalo. To je lahko kompliment ali drugačna pozitivna misel, nekaj kar partner opazi na drugem ali o drugem, pa tega običajno ne omeni. V zrelem partnerskem odnosu, ko prva zaljubljenost izzveni, partnerja pogosto pozabljata na pozitivne vidike drugega in v ospredje postavljata tisto, zaradi česar nista zadovoljna. Osredotočata se na kritiko drugega in izražata svoje nezadovoljstvo.

Ko se pogovarjata o seksualnih željah, je pomembno, da se v začetku ne osredotočamo preveč na to, kar nam ni všeč, ker na tak način lahko prizadenemo ali osramotimo partnerja. Pomembno je začeti s pohvalo. »Na tebi mi je všeč …«

2.     Zrcaljenje

Na izraženo misel se je prav tako pomembno odzvati na način, ki je sočuten in sprejemajoč. To dosežemo z zrcaljenjem, kar pomeni, da s svojimi besedami ponovimo, kar smo slišali. »Praviš, da ti je na meni všeč …«

3.     Ovrednotenje

Vsako razkritje ali ranljivost, ki jo v takem pogovoru razkrijemo, zaključimo s ponovno zahvalo in potrditvijo, v smislu: »Vesela in hvaležna sem, da sem ti lahko to povedala.« ali »Hvala, da si to svoje doživljanje delila z mano.«.

Sporočila o spolnosti

Kako partnerja doživljata spolnost se v večji meri oblikuje skozi naše odraščanje, kjer se naučimo spolnega vedenja v določenem kulturnem in socialnem kontekstu. Posamezniki v tem smislu pogosto iščejo pravo ravnovesje med ohranjanjem svoje lastne seksualnosti in tem, kako ta sovpada s prevladujočimi kulturnimi in družbenimi normami okolja, v katerem živijo. V tem smislu se lahko nekateri vidiki lastne seksualnosti razvijejo bolj in drugi manj.

Primerna sporočila o spolnosti so sprejemajoča. Na primer:

–        Prav je, da se pogovarjamo o spolnosti in težavah v spolnosti

–        Prav je, da razmišljamo o spolnosti

–        Prav je, da čutimo naše telo, tudi v kontekstu spolnosti

–        Prav je, da dajemo pobudo v spolnosti

Nekateri so odraščali ob negativnih sporočilih o spolnosti. Taka sporočila so lahko negativno vplivala na njihovo spolnost, na misli, čustva in vedenje. Ti ljudje morda ne vedno, kaj jim je všeč v spolnosti ali ne morejo povedati svojemu partnerju, kaj jim je všeč. Prav tako so ponavadi anksiozni v spolnem vedenju, kar je ena najpogostejših težav v spolnosti. Taki posamezniki so navadno v spolnosti ciljno usmerjeni. Partnerji, ki so sprejemali negativna sporočila o spolnosti v času odraščanja lahko zavračajo spolnost kot del intimnega odnosa in lažje sprejemajo spolno vedenje, kadar ne vključuje intime. Prav tako imajo lahko težave pri dajanju pobud v spolnosti ter imajo zelo rigidno in omejeno spolno vedenje.

Na terapiji partnerjema pomagamo pri raziskovanju teh sporočil. Ena izmed tehnik, ki lahko pri tem pomaga, je strukturirani dialog. Vključuje naslednje stavke:

–        Pozitivno sporočilo o spolnosti, ki sem ga dobil/a v otroštvu je …

–        Negativno sporočilo o spolnosti, ki sem ga dobil/a v otroštvu je …

–        Odločitev, ki sem jo sprejel/a kot posledico teh sporočil je …

–        To je vplivalo na moje pretekle odločitve glede spolnosti …

–        To vpliva na moje trenutne odločitve glede spolnosti (s tabo) …

–        Novo sporočilo, ki si ga lahko dam je …

–        Dejanje, ki ga lahko izvedem in ki odseva to novo sporočilo je …

–        Ko ta proces izvedem, doživljam …

Tak dialog lahko imamo tudi doma. Pomembno je, da upoštevamo zgoraj navedena pravila, torej pohvalo na začetku, zrcaljenje in sočutno vrednotenje, ter pohvalo na koncu pogovora.

Vir:

Nelson, Tammy. (2020) »Sex and Imago Relationship Therapy« v: Integrative Sex and Couples Therapy: A Therapist Guide to New and Innovative Approaches. Str: 45 – 58. Eau Claire: PESI Publishing and Media.

Call Now Button