Težave v duševnem zdravju

Pripravila: Kristina Šumak

Težave v duševnem zdravju so ena najpogostejših težav s katerimi se soočajo posamezniki. V Družinskem centru mir smo prepoznali povečano potrebo po strokovni obravnavi oseb s tovrstnimi težavami, zato smo v letu 2021 na razpis pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prijavili program z naslovom Specializirana psihosocialna pomoč osebam s težavami v duševnem zdravju. Gre za program strokovne psihosocialne obravnave, ki temelji na razreševanju in preoblikovanju nefunkcionalnih vzorcev vedenja, mišljenja, čustvovanja, zaznavanja in delovanja, ki je posameznike vodilo v stiske. Uporabniki se v obravnavi naučijo različnih tehnik, s pomočjo katerih se lahko soočajo z vsakodnevnimi življenjskimi obremenitvami in tako uresničijo svoje potenciale. Cilj programa je pomoč uporabnikom pri soočanju s stisko, ki jo povzročajo težave v duševnem zdravju, duševne bolezni in osebnostne motnje, zmanjšanje te stiske ter čim bolj zdravo duševno življenje, ki omogoča socialno funkcioniranje.

Pri iskanju ustrezne podpore sodelujemo tudi z mrežo izvajalcev v socialnem varstvu v širši skupnosti, ki služi kot pomoč na poti njihovega okrevanja. Pomemben vir opore uporabniku so njegovi bližnji in druge pomembne osebe, ki jih vključimo v obravnavo, ter organizacije, ki obstajajo v njihovih okoljih.

Kaj je duševno zdravje?

Duševno zdravje je več kot le odsotnost duševne bolezni. Svetovna zdravstvena organizacija opredeli duševno zdravje kot “stanje dobrega počutja, v katerem posameznik razvija svoje sposobnosti, se spoprijema s stresom v vsakdanjem življenju, učinkovito in plodno dela ter prispeva v svojo skupnost.” Dobro duševno zdravje “omogoča posamezniku udejanjanje njegovih umskih in čustvenih zmožnosti ter mu omogoča, da najde in izpolni svojo vlogo v poklicnem, družbenem in zasebnem življenju.”. Vključuje torej področja kot so posameznikovo notranje psihično počutje, ki se kaže v posameznikovi sreči, zadovoljstvu in samospoštovanju, nato vključuje posameznikovo socialno počutje, njegove odnose z drugimi in vsakodnevno delovanje ter nenazadnje sposobnost, da obvladuje svoje življenje in se uspešno sooča s stiskami in težavami in tako doprinaša skupnosti, v kateri živi. 

Dobro duševno zdravje ljudem omogoča da:

 • uresničijo svoj potencial,
 • obvladujejo življenjski stres,
 • produktivno prispevajo s svojim delom,
 • s svojim delom pomembno prispevajo k skupnosti…

Duševno zdravje vpliva na to, kako razmišljamo, čutimo in delujemo. Dobro duševno zdravje omogoča lažje soočanje s stresom in je povezano s posameznikovim povezovanjem z drugimi ter sprejemanjem odločitev. Duševno zdravje je pomembno v vseh življenjskih obdobjih, od otroštva in mladostništva do odraslosti. Tekom svojega življenja lahko ima posameznik težave na enem ali več področjih duševnega zdravja. Kadar težave pomembno ovirajo njegovo vsakodnevno delovanje, govorimo o duševnih motnjah. Med najpogostejšimi duševnimi motnjami sodobnega časa so stresne motnje, tesnobnost in depresija

Ljudje pogosto verjamejo, da so težave v duševnem zdravju redke in da se to njemu ne more zgoditi, dejstvo pa je, da so te težave zelo pogoste in razširjene. Zaradi stigme, ki je v družbi še vedno prisotna, se pogosto dogaja, da posamezniki in tudi svojci zanikajo obstoj težav, saj niso pripravljeni sprejeti dejstva, da ima on ali njihova ljubljena oseba težave v duševnem zdravju, in poiskati ustrezno pomoč. Takšno zanikanje lahko vodi v poglabljanje težav, poleg tega pa se tudi okrevanje podaljša ali pa vodi v razvoj duševne motnje.

K težavam v duševnim zdravjem prispevajo številni dejavniki, vključno z biološkimi dejavniki, kot so geni ali možganska kemija, življenjske izkušnje, kot so travme ali zlorabe ter družinska anamneza težav z duševnim zdravjem. 

Načini za ohranjanje pozitivnega duševnega zdravja vključujejo:

 • iskanje strokovne pomoči, če jo potrebujete,
 • povezovanje z drugimi,
 • pozitivna naravnanost,
 • fizična aktivnost,
 • pomoč drugim,
 • skrb za dovolj spanja,
 • razvijanje sposobnosti za soočanje s stiskami in težavami.

Zgodnji opozorilni znaki težav v duševnem zdravju

Če niste prepričani, ali imate vi ali vaš bližnji težave v duševnem zdravju, vam je lahko spodnji seznam v pomoč pri prepoznavanju zgodnjih opozorilnih znakov:

 • preveč ali premalo spanja,
 • preveč ali premalo prehranjevanja,
 • opuščanje druženja z ljudmi in opuščanje dejavnosti,
 • manj ali nič energije,
 • občutek otopelosti ali kot da ni nič pomembno,
 • nepojasnjene bolečine,
 • občutek nemoči ali brezupnosti,
 • pogostejše kajenje, pitje, uživanje drog,
 • zmedenost, pozabljivost, jezljivost, razburjenje, zaskrbljenost ali prestrašenost,
 • pogostejše ali intenzivnejše prepiranje z bližnjimi osebami,
 • doživljanje močnih nihanj razpoloženja, ki povzročajo težave v odnosih,
 • vsiljive misli in spomini,
 • halucinacije (slušne, vidne, olfaktorne), 
 • razmišljanje o škodovanju sebi ali drugim,
 • nezmožnost opravljanja vsakodnevnih opravil, kot je skrb za otroke ali odhod v službo ali šolo…

Če pri sebi prepoznate katerega od opozorilnih znakov ali če bližnji pri vas prepozna, da imate težave, ne odlašajte z iskanjem ustrezne pomoči. Poučite se o svojih težavah, preberite več o specifični težavi s katero se soočate in se po potrebi obrnite po strokovno pomoč. 

Strokovno pomoč nudimo tudi v Družinskem centru mir, v katerem smo znotraj programa Specializirana psihosocialna pomoč osebam s težavami v duševnem zdravju v letu 2021 pomagali 67 osebam, ki so zaradi različnih težav v duševnem zdravju poiskali našo pomoč. V naslednjem prispevku bomo predstavili rezultate evalvacije o izvajanju programa, ki bodo prikazali, kakšne rezultate so uporabniki programa dosegli. 

 

Vir: https://www.mentalhealth.gov/basics/what-is-mental-health

 

Call Now Button