Razpis za stažiranje

Razpis prostega mesta za stažiranje

Družinski center mir, zavod za pomoč družinam v stiski, razpisuje prosto mesto za stažiranje. Prosimo, da nam vsi zainteresirani kandidati s sklenjenim študijem: zaključena specializacija, izpopolnjevanje, magisterij ali doktorski študij Zakonske in družinske terapije pred bolonjsko reformo oz. zaključen program Zakonske in družinske študije in program izpopolnjevanja Zakonska in družinska terapija (kdor nima opravljenega programa Zakonske in družinske študije predloži seznam opravljenih predavanj, seminarjev z ustreznim število ur) do 15. junija 2024 pošljejo svoje pisne prijave na naslov zavoddcm@dc-mir.si. Izbrane kandidate bomo povabili na pogovor med 17. in 22. junijem 2024. Odgovore o izbiri bodo kandidati izvedeli do 28. junija 2024. Zaželjeno je, da imajo kandidati strokovni izpit iz socialnega varstva.
Pisna prijava naj vsebuje:

1. Življenjepis

2. Spremno oz motivacijsko pismo

3. Reference o dosedanjem delu

4. Potrdilo o ustrezni izobrazbi

5. Področje zanimanja (npr. nasilje v družini, delo z otroki in mladostniki …)

6. Časovna razpoložljivost

mag. Polonca Majcenovič, direktorica

Call Now Button